Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji

Primorsko-goranska županija rasprostire se na 8.000 km², od čega kopno zauzima 45% ukupne površine. U 536 naselja, koliko ih ima na području Županije, živi 306.000 stanovnika. Ovu jedinicu regionalne samouprave čini 14 gradova i 22 općine, a Grad Rijeka sa svojih 145.000 stanovnika predstavlja upravno-administrativno, poslovno, gospodarsko, sveučilišno, kulturno i sportsko središte.

Koncept održivog razvitka ključna je odrednica razvoja Primorsko-goranske županije te je njegovoj provedbi u području postupanja s otpadom posvećena posebna pažnja. Novi integralni sustav gospodarenja otpadom usvojen je prihvaćanjem studije "Sustav gospodarenja otpadom u kvarnerskom i istarskom području" koja je izrađena još 1996. godine u okviru METAP programa (The Mediterranean Environmental Technical Assistance Program – Mediteranski program okolišne tehničke podrške)Europske investicijske banke iz Luksemburga.

Iz studije proizlazi da će integralni sustav gospodarenja otpadom u županiji činiti tri osnovne cjeline:

  • • prikupljanje i odvajanje otpada iz domaćinstava na mjestu njegova nastanka,
  • • pretovarne stanice i reciklažna dvorišta koji služe za privremeno skladištenje otpada,
  • • prihvat, obrada i trajno odlaganje otpada u okviru ŽCGO Marišćina.

Uspostava cjelovitog sustava postupanja s komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom podrazumijeva izgradnju triju osnovnih elemenata:

  • • radne zone i odlagališnog prostora na lokalitetu Marišćina,
  • • postrojenja za mehaničko-biološku obradu nesortiranog komunalnog otpada,
  • • pet pretovarnih stanica na području Županije (Cres, Krk, Rab, Novi Vinodolski i Delnice) koje se istovremeno moraju staviti u funkciju.

DOKUMENT: Politika gospodarenja otpadom.pdfTakav pristup potpuno je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske koja nalaže da se u roku od pet godina ustroje regionalni sustavi, saniraju i zatvore sva postojeća legalna odlagališta, a u slučaju Primorsko-goranske županije posebno je važna činjenica da ubuduće na otocima neće biti dopušteno trajno odlaganje otpada bilo koje vrste.