Osnovne značajke ŽCGO Marišćina

ŽCGO Marišćina prostire se na površini od 42,5 hektara obuhvaćajući:

  • • radnu zonu (5,5 ha)
  • • odlagališni prostor (21 ha)
  • • interne i vanjsku prometnicu (2,4 ha)
  • • vatrozaštitni pojas (2,1 ha)
  • • zaštitnu zonu širine 50 m (11,5 ha)

Sastoji se od:

  • • radne zone na tri platoa predviđene za prihvat i obradu otpada s pripadajućim objektima,
  • • bioreaktorskog deponija za trajno odlaganje neiskoristivog dijela otpada,
  • • sustava praćenja utjecaja tijekom tehnološkog vijeka i najmanje 10 godina po zatvaranju (ambijentalni zrak, buka, podzemlje i podzemne vode).