O nama

Osnivači • Skupština • Nadzorni odbor • Uprava

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i KD Čistoća d.o.o. Rijeka osnovali su 2001. godine Ekoplus d.o.o., trgovačko društvo za gospodarenje otpadom, temeljem odluke županijske skupštine iz lipnja 1999. godine. Temeljni kapital društva iznosi 1 milijun kuna, a osnovni zadatak mu je koncipiranje, priprema i izgradnja te upravljanjem novim integralnim sustavom gospodarenja otpadom na području cijele Primorsko-goranske županije. Dokapitalizacijom u naravi (vlasništvom nad dijelom zemljišta na Marišćini) u vlasničku je strukturu 2006. godine ušla i Općina Viškovo na čijem području je izgrađen Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (ŽCGO Marišćina).

Osnivači Ekoplusa:
- Primorsko-goranska županija
- Grad Rijeka
- Općina Viškovo
- K.D. Čistoća d.o.o. Rijeka

Skupština:
- Zlatko Komadina, zakonski zastupnik Primorsko-goranske županije
- Marko Filipović, zakonski zastupnik Grada Rijeke
- Sanja Udović, član, zakonski zastupnik Općine Viškovo
- Jasna Kukuljan, član, zakonski zastupnik KD Čistoća d.o.o.

Nadzorni odbor:
- Sanjin Vranković, predsjednik
- Mateja Nižić Jovičić, zamjenik predsjednika
- Darko Crnković, član
- Jasna Kukuljan, član
- Alfredo Davanzo, član

Uprava:
- Luka Traven, predsjednik

Temeljni kapital iznosi : 52.457.500,00 kuna i uplaćen je u cjelosti
Tvrtka je osnovana rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci posl.br. Tt-01/1053-4 od 26. veljače 2001. godine i upisana u Sudski registar pod MBS 040161049.

Račun br. 2340009-1117017444 kod Privredne banke Zagreb d.d., Podružnica Riadria Rijeka.

IBAN: HR 4123400091117017444

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), EKOPLUS d.o.o ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim subjektima:
- NEMA SUBJEKATA