O nama

Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Evidencijski broj: 1.01
Broj objave: 2018/S 0F2-0032954
Rok za dostavu ponuda: 4.1.2019.

PRETHODNA SAVJETOVANJA NARUČITELJA

Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji, 2 grupe
Evidencijski broj: 1.01


1. izmjena plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2017. - 2. izmjena

Plan nabave za 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.