O nama

Javna nabava

Izvor: Ekoplus
09.03.2020.

Javni poziv za prikupljanje ponuda – Zakup zemljišta


Javni poziv_Zakup zemljišta

Oglas_Zakup zemljišta

Skica_Zakup zemljišta_Privitak 3

Troškovnik_Zakup zemljišta_Privitak 2

Izvor: Ekoplus
24.02.2020.

Javni poziv za iskaz interesa na dostavu ponude za otkup otpadnog materijala


Privitak 1: Javni poziv na dostavu ponude za otkup otpadnog materijala

Pritivak 2: Troškovnik

Izvor: Ekoplus
15.01.2020.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Radovi na privremenom otplinjavanju plohe 1A – drugo premještanje


Prilog 1 - troškovnik

Prilog 2 - poziv na dostavu ponude


Izvor: Ekoplus
18.11.2019.

Otvoren postupak javne nabave za preuzimanje GIO sa CGO Marišćina


S danom 18.11.2019. godine na portalu elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljeno je nadmetanje za postupak: Usluga preuzimanja goriva iz otpada sa Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Broj objave: 2019/S 0F2-0045225. Poveznica

Izvor: Ekoplus
06.11.2019.

LOT1 - obavjest za ponovljeni postupak IPP 06.11.2019


Poveznica

Obavijest o sukobu interesa


Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji
obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici
javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):
Ekopuls d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa,
u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77.
Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

• Dekon poslovno savjetovanje, Dr. A. Mohorovičića 34, Opatija, OIB: 26610021303 – za sve pravne poslove,
• Benefit biro d.o.o., Tome Strižića 21, 51000 Rijeka, OIB: 52044520934 – za sve pravne poslove javne nabave,
• Lesosio d.o.o., 10000 Zagreb, Jaruščica 9 b, OIB: 33875993058 – za postupak nabave preuzimanje goriva iz otpada (iskaz interesa i javna nabava)

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi

Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2019.

Registar ugovora za 2019.

1. Izmjena Plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2017. - 2. izmjena

Plan nabave za 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.