O nama

Javna nabava

Izvor: Ekoplus
06.11.2019.

LOT1 - obavjest za ponovljeni postupak IPP 06.11.2019


Poveznica

Izvor: Ekoplus
15.10.2019.

Započet postupak iz prethodnog savjetovanja za preuzimanje GIO sa ŽCGO


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Preuzimanje otpada s centra za gospodarenje otpadom Marišćina E.br.: JN-19-IV-1

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik dostupni na EOJN: Poveznica

Obavijest o sukobu interesa


Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji
obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici
javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):
Ekopuls d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa,
u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77.
Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

• Dekon poslovno savjetovanje, Dr. A. Mohorovičića 34, Opatija, OIB: 26610021303 – za sve pravne poslove,
• Benefit biro d.o.o., Tome Strižića 21, 51000 Rijeka, OIB: 52044520934 – za sve pravne poslove javne nabave,
• Lesosio d.o.o., 10000 Zagreb, Jaruščica 9 b, OIB: 33875993058 – za postupak nabave preuzimanje goriva iz otpada (iskaz interesa i javna nabava)

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi

Plan nabave za 2019.

Registar ugovora za 2019.

1. Izmjena Plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2017. - 2. izmjena

Plan nabave za 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.