O nama

Javna nabava

Izvor: Ekoplus
16.01.2024.

Plan nabave za 2024.


Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), objavljuje se Plan nabave TD Ekoplus d.o.o. za 2024. godinu.
Poveznica na plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2024


PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU


Poveznica na registar ugovora koji su rezultat postupaka nabava pokrenutih od 01.01.2024.


Izvor: Ekoplus
20.01.2023.

Plan nabave za 2023.


Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), objavljuje se Plan nabave TD Ekoplus d.o.o. za 2023. godinu.
Poveznica na plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2023


PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU


Poveznica na registar ugovora koji su rezultat postupaka nabava pokrenutih do 31.12.2023.


REGISTAR UGOVORA

Plan nabave za 2022.


PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Plan nabave za 2021.

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Izvor: Ekoplus
26.11.2020.

Otkup i zbrinjavanje otpadni akumulatori


POZIV: Otkup i zbrinjavanje akumulatori

Troškovnik: Otkup i zbrinjavanje akumulatori

Izvor: Ekoplus
24.02.2020.

Javni poziv za iskaz interesa na dostavu ponude za otkup otpadnog materijala


Privitak 1: Javni poziv na dostavu ponude za otkup otpadnog materijala

Pritivak 2: Troškovnik

Izvor: Ekoplus
15.01.2020.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Radovi na privremenom otplinjavanju plohe 1A – drugo premještanje


Prilog 1 - troškovnik

Prilog 2 - poziv na dostavu ponude


Izvor: Ekoplus
18.11.2019.

Otvoren postupak javne nabave za preuzimanje GIO sa CGO Marišćina


S danom 18.11.2019. godine na portalu elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljeno je nadmetanje za postupak: Usluga preuzimanja goriva iz otpada sa Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Broj objave: 2019/S 0F2-0045225. Poveznica

Izvor: Ekoplus
06.11.2019.

LOT1 - obavjest za ponovljeni postupak IPP 06.11.2019


Poveznica

Obavijest o sukobu interesa


Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji
obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici
javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):
Ekopuls d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa,
u smislu odredbe članka 76. stavka 2.
Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

• INFO - ARTIS d.o.o., 51221 Kostrena, Ive Šodića 5, OIB: 04675381682

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi

Izmjena plana nabave za 2020.

Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2019.

Registar ugovora za 2019.

1. Izmjena Plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2017. - 2. izmjena

Plan nabave za 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.