O nama

Službenik za informiranje

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama


Pravo na pristup infomacijama ostvaruje se temeljem zahtjeva upućenog pisanim putem, poštom ili na
mail adresu ekoplus@ekoplus.hr .

Daljnju komunikaciju vrši službena osoba, dipl. ing. Dario Bagić imenovana od strane Uprave.
Dostupan putem centrale na
tel. 051/325-200.