Novosti

OBAVIJEST
Izvor: Ekoplus
14. prosinca 2018.

Zbog montaže i stavljanja u rad nove mjerne postaje za monitoring kvalitete zraka na lokaciji Pogled, obavještavamo javnost da u periodu od 17. do 24. prosinca 2018. g. na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Ekoplusa neće biti objavljivani rezultati mjerenja razine polutanata na području koje pokriva mjerna postaja Pogled.

BUDUĆI EKOINŽENJERI POSJETILI MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
4. prosinca 2018.

Pedesetak studenata 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo te 1. godine diplomskog studija Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, posjetilo je ŽCGO Marišćina. Studenti polaze kolegije „Upravljanje otpadom“ i „Recikliranje i zbrinjavanje otpada“, stoga je posjet prvom izgrađenom centru za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj odlična prilika da se pobliže upoznaju s funkcioniranjem sustava.

BROJNIM AKTIVNOSTIMA NEUGODNI MIRISI STAVLJENI POD KONTROLU
Izvor: Ekoplus
1. listopada 2018.

Ispred postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina, Ekoplus je organizirao konferenciju za medije s namjerom informiranja javnosti o svemu što se poduzelo i što će se poduzeti na otklanjanju neugodnih mirisa i s nadom da su i mještani već osjetili pozitivne pomake u kvaliteti zraka.
U proteklih dva mjeseca nad poslovanjem Ekoplusa i Centrom provodio se sustavni inspekcijski nadzor radi pojave neugodnih mirisa i opravdanog nezadovoljstva mještana. Iako se poslovanje odvija u skladu sa svim izdanim dozvolama i svim zakonskim aktima Republike Hrvatske, Centar ne smije imati bilo kakav negativan utjecaj na kvalitetu života u Viškovu i zato se rješavanju tog pitanja posvetilo na svim razinama. Na posljednjoj sjednici Skupštine Ekoplusa donesena je odluka kako će se putem neovisne tvrtke ovlaštene za praćenje stanja okoliša, izvršiti sve potrebne analize u objektima i okolišu ŽCGO Marišćina i provoditi kontinuirani 24-satni monitoring rada ŽCGO Marišćina, kako bi se utvrdio uzrok učestale pojave neugodnih mirisa. Odabir navedene neovisne tvrtke provest će se kroz postupak nabave putem Općine Viškovo, a trošak usluge monitoringa pokrit će svi suvlasnici Društva sukladno vlasnički udjelima. Tome treba dodati da je Marišćina još uvijek u garantnom periodu, samim time i pod nadzorom izvođača radova i ugovaratelja projekta.
Usporedo s inspekcijskim kontrolama, Ekoplus je provodio i svoje interne provjere svakog pojedinog procesa proizvodnje jer postrojenje je projektirano za rad u određenim uvjetima i u takvim uvjetima postiže određene rezultate i ne predviđa značajniju pojavu neugodnih mirisa, dok je praksa ipak nešto drugo. Obzirom da neke okolnosti poput primjerice kvalitete otpada i predviđene vlage u otpadu nisu u skladu s planiranim, najzahtjevnije je optimizirati proizvodni proces i prilagoditi ga stvarnim uvjetima. S namjerom da se eliminiraju kao mogući uzročnici pojave neugodnih mirisa, izvršena je kompletna regeneracija bio filtra, promijenjen je način prekrivanja odlagališta i uvedena su dodatna tretiranja odlagališta kao i učestalije čišćenje boksova za sušenje otpada u odnosu na propisanu dinamiku, dok se postrojenje mehanike čisti svaki dan. Dodatni nadzor uveden je i nad svim procesima uređaja otpadnih voda. Slijedom primjedbe inspekcijskih službi, u postupku je nabava nove mjerne postaje dok je tijeku postavljanje vodene zavjese na obodu odlagališta. U tijeku je i izvedba projekta zelene barijere.
Preporučen način odvojenog mjerenja utroška energije posebno za biološki, posebno za mehanički dio procesa do isteka garantnog perioda SCADA sustava nije moguće provesti. Postojeći sustav koji upravlja svim procesima nema takvu mogućnost, a bilo kakva izmjena utjecala bi na valjanost garancije pa su u skladu s time dodijeljeni i rokovi za prilagodbu. Planira se implementacija novog softverskog rješenja i u tijeku je postupak pripreme kako bi se koncem listopada, po isteku garantnog perioda moglo odmah prijeći na novi sustav.
U posljednjih desetak dana od kako se intenzivno provode sve navedene aktivnosti pojava neugodnih mirisa je bitno smanjenja, a tu informaciju potvrđuju i mještani s kojima djelatnici Ekoplusa kontaktiraju. Konačan cilj je da se pojava neugodnih mirisa u naseljima u potpunosti eliminira.

U TIJEKU IZVOĐENJE RADOVA NA INSTALACIJI ZA OTPLINJAVANJE
Izvor: Ekoplus
12. rujna 2018.

Sukladno dokumentima i ugovorima temeljem kojih je ostvareno financiranje i izvođenje radova na izgradnji ŽCGO Marišćina, predviđeno je da će se Marišćina izvesti kao bioreaktorsko odlagalište. Bioreaktorsko odlagalište je odlagalište u kojem se dodavanjem neopasnog tekućeg otpada ili vode ubrzava razgradnja odloženog otpada i potiče stvaranje odlagališnog plina.
Dana 11. rujna na ŽCGO Marišćina krenulo se s izvođenjem radova na postavljanju instalacije za otplinjavanje u gornjem sloju odloženog otpada na odlagališnoj plohi 1A. Prilikom izvođenja radova bilo je nužno otkrivanje pokrivke odlagališta i iskopi u već odloženom otpadu do 1 m dubine što je rezultiralo povećanom emisijom neugodnih mirisa. Radovi bi trebali završiti danas, 13. rujna, čime bi trebao biti uklonjen i uzrok pojave neugodnih mirisa.
Proces proizvodnje bioplina iz odloženog bioprosušenog otpada aktivira se pomoću tehnološke vode tako da se dobije vlažnost barem 45%, koliko je potrebno da započne biološki anaerobni fermentacijski proces. Bioplin se prikuplja pomoću izvedene instalacijske mreže čije je postavljanje upravo u tijeku i šalje se u sustav za proizvodnju električne energije. Dobivenom energijom osigurat će se dio potrebne energije za rad Centra dok će se višak proizvedene preusmjeriti u elektroenergetski sustav (HEP). Proizvodnjom bioplina dolazi i do smanjenja ukupne količine organskih tvari, što se očituje u smanjenju mase bioreaktorskog odlagališta uz postupan gubitak mase od ukupno 30%.

ODRŽAN PROSVJED MJEŠTANA
Izvor: Ekoplus
1. rujna 2018.

Danas su pred ulazom u ŽCGO Marišćina mještani Viškova prevođeni Kriznim eko stožerom Marišćina organizirali prosvjed i konferenciju za medije kako bi ukazali na problem neugodnih mirisa i zahtijevali od nadležnih institucija i svih odgovornih osoba hitno rješavanje problema. Djelatnici i uprava Ekoplusa uz pomoć djelatnika policije za to su vrijeme nastojali osigurati normalan rad Centra i nesmetano zaprimanje otpada, pritom uvažavajući potrebu i pravo mještana da izraze svoje nezadovoljstvo situacijom.

OBAVIJEST O UVOĐENJU BESPLATNOG INFO BROJA EKOPLUSA
Izvor: Ekoplus
24. kolovoza 2018.

Kako bi omogućio učinkovitiju i jednostavniju komunikaciju s građanima, Ekoplus je uveo novu interaktivnu uslugu u obliku besplatnog telefonskog broja 0800 24 48 na koji se mogu uputiti pritužbe i pohvale ili zatražiti informacije o radu ŽCGO Marišćina. Telefon je dostupan od ponedjeljak do petka, 8:00-16:00 sati.

KVALITETU ZRAKA NA MARIŠĆINI PROCJENJIVAT ĆE OLFAKTOMETAR
Izvor: Ekoplus
23. kolovoza 2018.

Ekoplus i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji vezan uz korištenje olfaktometra SCENTROID SM 100, tzv. „elektronskog nosa“, koji oponaša način djelovanja olfaktornog sustava čovjeka te stoga s velikom preciznošću može procijeniti količinu i intenzitet podražaja, samim time pomoći i u bržem pronalasku i otklanjanju uzroka povremene pojave neugodnih mirisa.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije od početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina kontinuirano sudjeluje u aktivnostima kontrole kvalitete zraka i javno-zdravstvenih mjera koje se provode u Centru te nadzire rad mjerne postaje za kontrolu kvalitete zraka na lokalitetu Marčelji-Viškovo, čiji su rezultati mjerenja javno dostupni na mrežnim stranicama Ekoplusa i NZZJZ, istaknuo je ravnatelj NZZJZ PGŽ prof.dr.sc. Vladimir Mićović ,dr.med.: „Neugodni mirisi ne moraju nužno imati izravan utjecaj na zdravlje, no nelagodom koju izazivaju utječu na kvalitetu života“.
S ciljem kvalitetnijeg nadzora i analize zraka nabavljen je novi uređaj olfaktometar SCENTROID SM 100, prvi takav u Hrvatskoj da je namijenjen terenskom radu za detekciju neugodnih mirisa čije je tehničke karakteristike i način rada predstavio voditelj Odsjeka za kontrolu kvalitete vanjskog zraka NZZJZ PGŽ-a Goran Crvelin, dipl.sanit.ing.“ Kada govorimo o mirisima, postoje različiti pragovi detekcije i osjetilna percepcija se razlikuje od osobe do osobe pa govorimo o subjektivnom dojmu, međutim, intenzitet je nešto što je moguće izmjeriti. Uvođenje ovog uređaja u terenki rad nije zakonska obveza, nego nadstandard kojim se želi pomoći u procesu postizanja veće kvalitete života mještana koji žive u neposrednoj blizini Centra i pomoći u prevenciji neugodnih mirisa bez obzira na intenzitet i učestalost“. NZZJZ PGŽ značajna sredstva uložio je i u opremanje laboratorija koji tržištu može ponuditi uslugu provjere kvalitete proizvoda što će biti još jedan od vidova buduće suradnje s Ekoplusom.
Predsjednik Uprave Ekoplusa Josip Dedić naglasio je kako je smanjenje utjecaja Centra na život mještana jedan od prioriteta i zato se uz ostale aktivnosti odmah krenulo i s ugovaranjem suradnje za što bržu primjenu uređaja na terenu: „S jedne strane smo suočeni s prijavama mještana o pojavi neugodnih mirisa, s druge strane mjerni uređaji nemaju zabilježena prekoračenja i primjenjuju se sve upute dobivene tijekom inspekcijskih nadzora. Ipak trebamo uzeti u obzir kako je riječ otpadu i da pojava neugodnih mirisa nije nemoguća, ali je važno otkriti uzrok i preventivno djelovati. Vjerujem da će nam ovaj uređaj u tome pomoći“.
Primjenu novog uređaja pozdravlja i Općina Viškovo koja je početkom godine osnovala Radnu skupinu za praćenje kakvoće zraka koju čine predstavnik NZZJZ PGŽ, predstavnik Primorsko-goranske županije, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji predstavnik Ekoplusa i predstavnik Općine Viškovo. Radna skupina redovito prati stanje kvalitete zraka, mjerenja neugodnih mirisa o čemu izvještava načelnicu Općine Viškovo.

INSPEKCIJSKI NADZOR EKOPLUSA
Izvor: Ekoplus
4. kolovoza 2018.

Temeljem prijave o pojavi neugodnih mirisa u okolici ŽCGO Marišćina, Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u petak 3. kolovoza 2018. godine provela je inspekcijski nadzor trgovačkog društva Ekoplus. U nadzoru je izvršen obilazak Centra za gospodarenje otpadom, prostori oko MBO postrojenja i plohe za odlaganje otpada te je izvršeno foto-dokumentiranje lokacija. Obilaskom lokacije odlagališne plohe 1A utvrđeno je kako se izvršilo preporučeno prekrivanje odlagališta LDPE folijom na oko 75-80 posto odlagališne plohe koja je učvršćena nakupinama grita (troske), kako bi se i na taj način spriječilo potencijalno širenje neugodnih mirisa. U trenutku inspekcijskog nadzora nisu se osjetili neugodni mirisi oko odlagališne plohe. Oko samog MBO postrojenja su se osjetili neugodni mirisi i to u trenutku kad se odvijao iskrcaj otpada s jednog kamiona tvrtke Čistoća iz Rijeke u prihvatnu jamu, a čija je posljedica sastav otpada. Prisutnost mirisa se osjeti i prolaskom pored bazena biofiltera, međutim isti nije neugodan niti iritirajući i nalazi se u neposrednoj blizini upravne zgrade Ekoplusa.
Tijekom nadzora izvršen je uvid u internetski preglednik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji kontinuirano prati kvalitetu zraka na mjernoj postaji Viškovo-Marišćina. Od zadnjeg inspekcijskog nadzora, nije bilo prekoračenja vrijednosti dnevnih prosjeka za nijedan mjereni parametar (NO2, O3, H2S, PM10, CO, NH3, C6H6), za čitav period lipnja i srpnja, te 1-2. kolovoza 2018.
Inspekcijskom nalazu iz kojeg je vidljivo da se poslovanje Ekoplusa i upravljanje Marišćinom odvija u skladu s pozitivnim propisima i praksama, vrijedi pridodati i pozitivno izvješće predstavnika JASPERS-a, instrumenta partnerstva za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera: Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), za projekte koji su sufinancirani sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova partnera. U okviru ovog instrumenta izvršen je i konačni pregled kvalitete projekta koji je pozitivno ocijenjen.
Pročitajte zapisnik

PROBNI PRIJEVOZ KRČKOG OTPADA NA MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
4. srpnja 2018.

Nakon Raba i Cresa, uspješno je obavljen probni ukrcaj i prijevoz miješanog komunalnog otpada s otoka Krka kako bi se prije ugovaranja suradnje utvrdile tehničke mogućnosti i definirali operativi detalji pretovara i prijevoza. Probni ukrcaj obavljen je na novoj Pretovarnoj stanici Krk, izgrađenoj na lokaciji krčkog odlagališta otpada „Treskavac“, kojim upravlja komunalno društvo Ponikve eko otok Krk i koja svojim kapacitetom pokriva potrebe svih jedinica lokalne samouprave na otoku. Otok Krk ima visok postotak odvajanja otpada koji doseže 50 posto, a preostali miješani komunalni otpad iz kojeg su prethodno izdvojene korisne sirovine (oko 10.000 tona godišnje), Ekoplusovim će se poluprikolicama transportirati na konačnu obradu i zbrinjavanje u ŽCGO Marišina. U srcu ljetne sezone očekuje se da će biti potrebno uvođenje nekoliko dnevnih tura dok će u periodu izvan turističke sezone količine otpada biti znatno manje.
U narednom periodu za novoizgrađenu pretovarnu stanicu će se ishoditi uporabna dozvola, a time i stvoriti preduvjeti za redovit odvoz otpada i ugovaranje suradnje između Ekoplusa i KD Ponikve eko otok Krk.

MEĐUNARODNI DAN BEZ PLASTIČNIH VREĆICA
Izvor: Ekoplus
3. srpnja 2018.

Brojnim aktivnostima diljem svijeta, 3. srpnja obilježava se međunarodni dan bez plastičnih vrećica, posvećen edukaciji i jačanju svijesti građana o štetnosti jednokratnih plastičnih proizvoda, posebice plastičnih vrećica koje dobijemo ili kupimo u trgovini i obično koristimo vrlo kratko, a potom završavaju u otpadu. Možda kao otpad nestaju iz naših domova, ali nažalost ne i s našeg planeta! Završe li u prirodi, za razgradnju jedne vrećice potrebno je više od sto, pa i do petsto godina, ovisno o uvjetima u kojima se razgrađuje. Međunarodni dan bez plastičnih vrećica prilika je da osvijestimo sebe i okolinu kako svaka vrećica koju bespotrebno uzmemo i odbacimo utječe na okoliš, živote i zdravlje ljudi te na brojne životinjske vrste koje ugrožavamo našim plastičnim otpadom. Kad god je to moguće, izbjegnimo upotrebu jednokratnih vrećica i ostalih plastičnih proizvoda i počnimo koristiti one proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti. Ekoplus u suradnji s Društvom Naša djeca Rijeka već nekoliko godina provodi akciju podjele platnenih torbi za kupovinu građanima povodom nacionalnog dana borbe protiv upotrebe plastičnih vrećica koji se u Hrvatskoj obilježava 19.12. upravo uoči blagdana i perioda pojačane kupnje.
Više o međunarodnom danu bez plastičnih vrećica pročitajte na: www.ekovjesnik.hr