Novosti

GOSPODARENJE OTPADOM KAO DIO NASTAVNOG PROGRAMA
Izvor: Ekoplus
14. travnja 2018.

Raduje činjenica da su načela zaštite okoliša i gospodarenje otpadom sve zastupljeniji u programima obrazovnih ustanova. Kako bi se upoznali s cjelokupnim procesom zbrinjavanja otpada, posjetili su nas učenici gimnazije Andrija Ljudevit Adamić iz Rijeke koji kao dio građanskog odgoja i obrazovanja obrađuju i temu otpada. Nakon ovog posjeta, uslijedio je obilazak postrojenja za grupu studenata Tehničkog fakulteta u Rijeci, kao dio terenske nastave u okviru predmeta Zaštita okoliša.

DELEGACIJA IZ DRAČA OBIŠLA CENTAR NA MARIŠĆINI
Izvor: Ekoplus
28. ožujka 2018.

U sklopu dvodnevnog posjeta albanske delegacije grada i županije Drač Primorsko-goranskoj županiji, članovima delegacije organiziran je i obilazak ŽCGO Marišćina. Osim prezentacije i obilaska Centra, održani su i razgovori o mogućem potpisivanju ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji. Članovi delegacije u kojoj su bili zamjenik gradonačelnika Grada Drača Zhulien Varfaj, župan Županije Drač Roland Nasto, predsjednik Gradskog vijeća Grada Drača Alfred Mullaraj, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine u PGŽ g. Gani Xharrahi i predsjednica Zajednice Albanaca PGŽ Suzana Jakupi, izrazili su zadovoljstvo viđenim, kao i namjeru jačanja suradnje na području gospodarenja otpadom.

DELEGACIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U POSJETU CELJU
Izvor: Ekoplus
21. ožujka 2018.

Delegacija Primorsko-goranske županije posjetila je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Celje Simbio, tvrtku Energetika Celje i njihovu energanu za proizvodnju električne i toplinske energije termičkom obradom goriva iz otpada i mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda. Uz župana Zlatka Komadinu, u delegaciji su sudjelovali direktor Ekoplusa Josip Dedić i voditelj razvoja Boris Banić te Darko Jardas, direktor županijske Javne ustanove REA Kvarner sa suradnicima.
Župan Komadina sastao se i sa slovenskim kolegom županom Općine Celje, Bojanom Šrotom. Na sastanku je bilo riječi o iskustvima u korištenju sredstava EU, posebno za projekate kojima je riješeno pitanje zbrinjavanja otpada i korištenja goriva iz otpada za proizvodnju energije.
Kako je objasnio župan Šrot napredno kogeneracijsko postrojenje Energetike Celje predstavlja drugu fazu projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Celje. Najveći dio investicije od 18,6 mil. EUR pokriven je sredstvima iz EU Kohezijskog fonda (70%), dok su ostatak u jednakim dijelovima snosile država i općina. Osim smanjenja količina odloženog otpada, na ovaj se način pokriva značajan dio energetskih potreba grada Celja.
Osim energetske koristi, termičkom obradom goriva iz otpada i mulja, postižu se brojne druge ekološke koristi za okoliš u skladu s direktivama EU o zaštiti zraka Tvrtka Energetika Celje u vlasništvu je Općine Celje, a njezine su glavne aktivnosti opskrba toplinskom energijom, distribucija i opskrba prirodnog plina te energana.

MARIŠĆINA OBILJEŽILA PRVU GODIŠNJICU RADA
Izvor: Ekoplus
15. ožujka 2018.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina obilježio je prvu godišnjicu rada uoči prvog Svjetskog dana recikliranja, novog ekološkog datuma kojim se želi skrenuti pozornost na važnost usvajanja globalnog pristupa sakupljanju, obradi i korištenju otpada kao „sedmog resursa“.
Marišćina je prvi izgrađeni centar za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovorilo je projekt, a Ekoplus ga je kao krajnji korisnik preuzeo u veljači 2017. godine. Među uzvanicima su bili državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mile Horvat i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš koji su u pratnji zamjenika župana Primorsko-goranske županije Petra Mamule, zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke Marka Filipovića i direktora Ekoplusa obišli centar.

Preuzmi objavu

RADNI SASTANAK GRUPACIJE CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Izvor: Ekoplus
30. siječnja 2018.

Na poziv ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislava Ćorića, u prostorijama Ministarstva, održan je radni sastanak s direktorima Centara za gospodarenje otpadom. Na sastanku su, uz ministra Ćorića i državnog tajnika Milu Horvata sudjelovali predsjednik grupacije centara za gospodarenje otpadom i direktor CGO-a Šagulja Josip Grgić te predstavnici ostalih CGO-a, među kojima i direktor Ekoplusa Josip Dedić, koji upravlja jedinim centrom za gospodarenje otpadom koji je stavljen u funkciju i koji će koncem veljače obilježiti prvu godišnjicu kontinuiranog rada.
Cilj sastanka je bio sagledavanje trenutnog statusa svakog pojedinog CGO-a kako bi se dodatno učinili napori za ubrzavanje pripreme i realizacije ovih projekata. Dogovorena je i daljnja kontinuirana suradnja kako bi se u nadolazećem razdoblju kreirale sve pretpostavke za uspješnu uspostavu sustava za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj.

DAN PROTIV UPOTREBE JEDNOKRATNIH PLASTIČNIH VREĆICA
Izvor: Ekoplus
19. prosinca 2017.

Četvrta predblagdanska akcija Ekoplusa i Društva „Naša djeca“ Rijeka
Mladi čuvari okoliša koji djeluju u okviru Društva Naša djeca Rijeka, četvrtu godinu zaredom na centralnoj gradskoj tržnici dijelili su građanima besplatne platnene torbe za kupovinu. Ovom akcijom upravo uoči blagdana, kada je kupovina najintenzivnija, željeli su obilježiti Dan protiv upotrebe jednokratnih plastičnih vrećica i potaknuti građane da zamjenom jednokratnih plastičnih vrećica za ekološke platnene torbe, mogu značajno smanjiti količine nepotrebnog otpada i pomoći u zaštiti okoliša.
Podjela platnenih torbi kojima bi se smanjila upotreba plastičnih vrećica jedna je od terenskih aktivnosti mladih ekologa. Pored različitih edukativnih i kreativnih radionica, redovito obilaze različite lokacije na području grada i nastoje potaknuti svoje sugrađane na pozitivan odnos prema okolišu i ukazati na važnost promjene stavova i navika prema otpadu i okolišu.
Tvrtka Ekoplus stalan je partner i sudionik u aktivnostima Škole malih ekologa. Osim potpore edukativnim radionicama i ovog su puta osigurali platnene torbe za podjelu. Ekoplus želi biti aktivan sudionik u procesu smanjenja količina otpada i edukaciji o pravilnom odlaganju otpada.

DAN OTVORENIH VRATA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
25. studenog 2017.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina prvi je izgrađeni centar za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj i pretpostavka da Primorsko-goranska županija brže od ostalih županija uspostavi sustav gospodarenja otpadom u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Ekoplus svojim aktivnostima želi dati konkretan doprinos takvom usmjerenju, a prva u nizu aktivnosti je organizacija Dana otvorenih vrata tijekom kojeg su građani imali priliku obići ŽCGO Marišćina uz stručno vođenje zaposlenika Ekoplusa.
Namjera je predstaviti Centar široj javnosti i pozicionirati kao mjesto novih znanja i mogućnosti, poslovnih prilika i dobrih praksi. Vizija razvoja nadilazi sadašnju ulogu mjesta gdje se otpad obrađuje i traže se nove mogućnosti oporabe goriva iz otpada kao i različitih kategorija otpada koje se u budućnosti planiraju izdvajati. U pripremi je potpisivanje Memoranduma o suradnji s tvrtkom Neo-eco s ciljem razvoja novih tehnologija i veće učinkovitosti sustava. U planu je formiranje vlastitog reciklažnog dvorišta, sortirnice i dodatno opremanje laboratorija za karakterizaciju otpada sredstvima europskih fondova. Posjetitelji Dana otvorenih vrata mogli su vidjeti uzorke dijela do sad razvijenih materijala tvrtke Neo-eco kakve bi želio razvijati i Ekoplus u suradnji s mladim znanstvenicima riječkih fakulteta, razvojnim agencijama, poduzetničkim inkubatorima i lokalnim gospodarstvenicima.
„Iako nismo u direktnoj vezi s građanima nego s komunalnim društvima, vjerujemo da će građani kad obiđu Centar i vide konkretne proizvode nastale iz otpada biti motiviraniji za odvojeno prikupljanje. Primjer kružnog gospodarstva u viziji Ekoplusa izgledao bi tako da javne ustanove primjerice imaju podne obloge izrađene od novih materijala napravljenih iz otpada, koje su razvili studenti, a proizveli i postavili lokalni gospodarstvenici. Tek tada će Ekoplus i komunalna društva moći motivirati građane za odvojeno prikupljeni otpad jer će on postati sirovina. Društvo bez otpada je plan za budućnost kojem trebamo težiti, no dokle ima ostatnog dijela otpada, trebat će ga negdje i zbrinuti. Centre ne treba sagledavati kao konačno rješenje, nego kao pomoć pri uspostavi novog sustava jer praksa pokazuje da kod primarne selekcije nema naglih skokova, ni u najidealnijim uvjetima, a mi smo u sve to ušli s puno nedorečenosti i bez zaokružene strategije. Uspješna uspostava sustava kružnog gospodarstva neće biti moguća bez cjelovitog pristupa problemima, kvalitetnog zakonodavnog okvira i do kraja zaokruženog koncepta“, rekao je direktor Ekoplusa Josip Dedić.

Galerija fotografija
DAN OTVORENIH VRATA ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
23. studenog 2017.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, u subotu 25. studenoga 2017. u vremenu od 10 do 14 sati, otvorit će vrata građanima koji žele obići Centar uz stručno vođenje zaposlenika Ekoplusa.
Na Danu otvorenih vrata posjetiteljima će se predstavit tvrtka Neo-eco s različitim vrsta uzoraka nastalih iz otpada, kao dio do sad razvijenih novih materijala i tvrtka Valigo iz Viškova s ekološkim dezinficijensima i biorazgradivim odmašćivačima.

UČENICI GIMNAZIJE EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA POSJETILI MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
31. listopada 2017.

S namjerom da sustav gospodarenja otpadom i važnost očuvanja okoliša približi djeci i mladima, Ekoplus kontinuirano organizira stručno vođene obilaske ŽCGO Marišćina za učenike i studente. Ovog tjedna Marišćinu su posjetili i učenici 2. i 4. razreda Gimnazije Eugena Kumičića iz Opatije.
Uvod u prezentaciju bio je animirani film koji pokazuje tok otpada - od njegovog nastanka, preko obrade, do odlaganja ostatnog dijela, nakon čega su učenici obišli Centar i iz prve ruke vidjeli tehnološke procese koji se primjenjuju na Marišćini.

RADNI POSJETU GRADU DRAČU
Izvor: Ekoplus
23. listopada 2017.

Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ iniciralo je radni posjet predstavnika Ekoplusa Gradu Draču kako bi im prezentirali ŽCGO Marišćina i prenijeli svoja iskustva u uspostavi integralnog sustava gospodarenje otpadom na razini Primorsko-goranske županije. Uz direktora Ekoplusa Josipa Dedića sa suradnicima, delegaciju je predvodio predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Gani Xharrahi sa suradnicima uz podršku predstavnika Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Albaniji Zvonka Picukarića. Članove delegacije primili su predstavnici Grada Drača Vangjush Daka i Aurore Hyka te Ina Xhakoni direktorica Komunalnog društva sa suradnicima, koji su sa zanimanjem i uz puno pitanja pratili prezentaciju g. Dedića o Centru i tehnologiji obrade otpada. Svi sudionici sastanaka iskazali su interes za nastavkom dijaloga i razmjenom iskustava tako će već slijedećeg mjeseca gđa. Xhakoni sa suradnicima posjetiti Marišćinu.

ZAJEDNIČKA KONFERENCIJA ZA MEDIJE KD ČISTOĆE I EKOPLUSA
Izvor: Ekoplus
20. listopada 2017.

U Informativnom centru Grada Rijeke održana je zajednička konferencija za medije Komunalnog društva Čistoća i Trgovačkog društva Ekoplus na temu obrade i zbrinjavanja otpada, s namjerom da još jednom pojasne razloge radi čega je bila neophodna korekcija cijene usluga zbrinjavanja komunalnog otpada. Predstavnicima medija na spomenutu temu obratili su se Jasna Kukuljan, direktorica KD Čistoća d.o.o. i Josip Dedić, direktor TD Ekoplus d.o.o.
Izgradnjom i puštanjem u pogon Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina stekli su se uvjeti za zatvaranje i saniranje svih odlagališta otpada na području Primorsko-goranske županije. Promjena u načinu zbrinjavanja otpada zahtijeva i korekciju cijene, jer za razliku od ekološki neprihvatljivog načina odlaganja neobrađenog otpada, komunalni se otpad sada obrađuje i odlaže se samo njegov ostatni dio. Za svaku predanu tonu otpada Čistoća je dužna platiti Ekoplusu 470,00 kuna + PDV što je potrebno ugraditi u novu cijenu usluge koju Čistoća nije mijenjala pune 22 godine. U studenom na snagu stupa Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja predviđa učestale korekcije cijena, a njom su predviđene i poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Iz tog razloga KD Čistoća razvija i novi sustav obračuna cijene koji će se temeljiti na individualiziranom pristupu kako bi korisnici bili motivirani da većom primarnom selekcijom utječu na visinu svojih računa.
Josip Dedić, direktor TD Ekoplus d.o.o. kazao je kako ŽCGO Marišćina već sad dnevno obrađuje 300 tona otpada s područja na kojima uslugu prikupljanja otpada vrše riječka Čistoća i opatijski Komunalac. Uskoro očekuje da bi Centar trebao početi redovno zaprimati otpad i od ostalih komunalnih poduzeća s područja PGŽ i raditi punim kapacitetom u tri smjene. „EU direktiva nas obvezuje na zatvaranje svih odlagališta u 2018. godini što će u našoj županiji biti i ostvareno, nakon čega slijedi Istarska županija, dok svi ostali kasne“, kazao je Dedić.