Novosti

PREDSTAVNICI LIBURNIJE POSJETILI MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
15. rujna 2017.

Zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Vera Šantić, zamjenica načelnika Općine Mošćenička draga Luciana Sterle Peruch i zamjenik načelnika Općine Matulji, gosp. Bruno Frlan, posjetili su ŽCGO Marišćina kako bi se pobliže upoznali s Integralnim sustavom gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji i važnošću uključivanja svih komunalnih društava u sustav. Nakon održane prezentacije cjelokupnog sustava, organiziran je obilazak postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada i kontrolne sobe iz koje se nadziru svi procesi.

ODRŽAN JAVNI SKUP U MARČELJIMA
Izvor: Ekoplus
7. rujna 2017.

Na inicijativu Mjesnog odbora Marčelji održan je javni skup mještana Marčelja s predstavnicima Općine Viškove i TD Ekoplus. Glavna tema i povod okupljanju je pojava neugodnih mirisa s odlagališta ŽCGO Marišćina. Predsjednik Uprave Josip Dedić, kazao je kako je Ekoplus neće tolerirati neugodne mirise u kontroliranom procesu obrade otpada te su u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ proveli dodatna istraživanja kako bi detektirali sve potencijalne izvore neugodnih mirisa i mogli preventivno djelovati. Utvrđeno je da se neugodni mirisi javljaju pod određenim vremenskim uvjetima u pojedinim fazama obrade otpada te kod odlaganja ostatnog dijela, pri čemu značajnu ulogu ima sastav otpada. Centar je pred nekoliko mjeseci započeo s radom i djelatnici Ekoplusa svakom novom situacijom stječu i nova iskustva kako učinkovito upravljati svim procesima. Vrlo aktivna je i komunikacija s kolegama iz ostalih centara u okruženju s ciljem pronalaska što bržeg rješenja. Uz tehnološka rješenja, jedan od načina je i pošumljavanje oboda odlagališta kako bi se stvorila fizička barijera čemu će se sigurno pristupiti. Predsjednik Uprave Ekoplusa najavio je organizaciju Dana otvorenih vrata i pozvao mještane i predstavnike udruga da dođu u obilazak ŽCGO Marišćina.

POSJET ENERGANI U CELJU
Izvor: Ekoplus
19. kolovoza 2017.

Djelatnici Ekoplusa posjetili su slovensku tvrtku Energetika Celje i njihovu energanu za proizvodnju električne i toplinske energije termičkom obradom goriva iz otpada i mulja iz uređaja za obradu otpadnih voda. U tom naprednom kogeneracijskom postrojenju koje predstavlja drugu fazu projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Celje, godišnje se proizvodi oko 5 MWh električne energije te oko 35 MWh toplinske energije. Najveći dio investicije od 18,6 mil. EUR pokriven je sredstvima iz EU Kohezijskog fonda (70%), dok su ostatak u jednakim dijelovima snosile država i općina. Osim smanjenja količina odloženog otpada za čak 65%, na ovaj način se pokriva značajan dio energetskih potreba grada Celja. Osim energetske koristi, termičkom obradom goriva iz otpada i mulja, postižu se brojne druge ekološke koristi za okoliš u skladu s direktivama EU o zaštiti zraka i okoliša. „Toplarna Celje“, smještena je u samom središtu grada. Potencijalni utjecaj na okoliš pod stalnim je nadzorom i svi podaci monitoringa javno su dostupni. Jednom godišnje tvrtka održava dane otvorenih vrata. Tvrtka Energetika Celje u vlasništvu je Općine Celje, a njezine glavne aktivnosti su opskrba toplinskom energijom, distribucija i opskrba prirodnog plina te energana.

MARIŠĆINA KAO REFERENTNI CENTAR ZA REGIJU
Izvor: Ekoplus
4. kolovoza 2017.

Generalni konzul Republike Srbije Goran Petrović i konzul Vladimir Marjanović posjetili su Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.
Usklađivanje sustava gospodarenje otpadom u Republici Srbiji s europskim direktivama, jedno je od prioritetnih područja i preduvjet za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Centri za gospodarenje otpadom s tehnologijom mehaničko-biološke obrade otpada kakva se primjenjuje u ŽCGO Marišćina, jedno su od mogućih rješenja.

POTPISAN UGOVOR S KD IVANJ IZ NOVOG
Izvor: Ekoplus
2. kolovoza 2017.

Trgovačko društvo Ekoplus i Komunalno trgovačko društvo IVANJ, sklopili su ugovor o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Mariščina. U Centru će se vršiti obrada i zbrinjavanje otpada iz pretovarne stanice Novi Vinodolski na Duplji, namijenjenoj za prihvat nesortiranog komunalnog otpada s područja Vinodolske općine i gradova Novi Vinodolski i Crikvenica koji će se specijalnim poluprikolicama odvoziti na konačnu obradu i trajno odlaganje u ŽCGO Marišćina.

ODRŽAN RADNI SASTANAK S DRŽAVNIM TAJNIKOM
Izvor: Ekoplus
27. srpnja 2017.

Novi državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode Mile Horvat održao je radni sastanak s članovima uprave Ekoplusa. Osim izvještaja o radu ŽCGO Marišćina i dogovora oko posjeta državnog tajnika Centru, jedna od ključnih tema bila je i pronalazak kvalitetnog rješenja za gorivo iz otpada čije će se količine izgradnjom preostalih centara znatno povećati. Potrebno je donijeti nacionalnu strategiju za oporabu ovog vrijednog energenta, a izgradnja energana koju predlaže Ekoplus i zagovara većina ostalih CZGO, čini se kao jedno od najučinkovitijih rješenja.

POSJET MBO POSTROJENJU U JESENICAMA
Izvor: Ekoplus
19. srpnja 2017.

Predstavnici Ekoplusa posjetili su slovensku tvrtku Ekogor koja je izgradila postrojenje za mehaničko-biološke obradu komunalnog otpada na odlagalištu Mala Mežakla u općini Jesenice. Ova privatna tvrtka potpisala je s Općinom Jesenice ugovor o koncesiji na 15 godina za provedbu tih javnih usluga. Svrha posjeta bila je razmjena informacija o mogućim načinima zbrinjavanja goriva iz otpada.

POSJET DELEGACIJE REPUBLIKE KOSOVO
Izvor: Ekoplus
29. lipnja 2017.

Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Rijeka suorganizator je sajma „Dani kosovskih proizvoda“, koji se 29. i 30. lipnja održavaju u Rijeci. Uz predstavnike desetak kosovskih tvrtki, u Rijeci boravi i delegacija Republike Kosovo koju predvode zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Kosovo Emanuel Demaj i predsjednik Gospodarske komore Kosova Safet Gerxhaliu te visoki dužnosnici za ekonomske integracije i promociju investicija. Do 2022. godine Republika Kosovo planira izgraditi šest centara za gospodarenje otpadom pa su članovi delegacije željeli posjetiti i Županijski centar za gospodarenje otpadom na Marišćini kako bi se upoznali s tehnologijom obrade otpada i načinom na koji je uspostavljen sustav gospodarenja otpadom u našoj županiji. Uz zahvalu na izvrsno organiziranom obilasku i prezentaciji, izrazili su veliko zadovoljstvo viđenim i pozvali predstavnike Ekoplusa na uzvratni gospodarski susret koji bi se mogao dogoditi u Prištini već ove jeseni, s namjerom razmijene iskustva i praksi među tvrtkama i institucijama koje se bave gospodarenjem otpadom u obije države.

OBAVLJEN PROBNI UKRCAJ NA CRESU
Izvor: Ekoplus
21. lipnja 2017.

Na Pretovarnoj stanici Cres kojom upravlja komunalno poduzeće KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. obavljen je probni ukrcaj i prijevoz prikupljenog miješanog komunalnog otpada na Marišćinu. Pretovarna stanica Cres nalazi se na lokalitetu odlagališta Pržići, a predviđena je za pretovar otpada s područja Cresa i Lošinja gdje se proizvodi oko 10 tisuća tona otpada na godinu, od čega 75% na Malom Lošinju, a 25% na području Cresa. Tom prilikom provjerile su se tehničke i druge pojedinosti vezane za utovar te trajektni i cestovni prijevoz.

EKOPLUS I MLADI ČUVARI OKOLIŠA ZAJEDNIČKI OBILJEŽILI SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
Izvor: Ekoplus
5. lipnja 2017.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, Mladi čuvari okoliša iz škola Kantrida i Klana s mentoricama Janjom Zovko i Anom Porpat Janković, posjetili su Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina kako bi se upoznali s načinom na koji funkcionira Centar i sustav gospodarenja otpadom u Primorsko-goranskoj županiji. Nakon prezentacije i prigodnog osvježenja, obišli su sva postrojenja u procesu prihvata i obrade otpada do konačnog odlaganja ostatnog dijela. Vidno zadovoljni viđenim, izrazili su namjeru da će u obilazak dovesti svoje profesore, prijatelje i obitelji.

- Ponukani velikim interesom javnosti, odlučili smo organizirati Dan otvorenih vrata u suradnji s ekološkim udrugama koje budu izrazile interes za zajedničku aktivnost kako bi građane upoznali sa sustavom i dodatno potaknuli na smanjenje količine otpada i važnosti pravilnog odvajanja – rekao je direktor Ekoplusa Josip Dedić.

Više od četrdeset godina u okviru Društva Naša djeca Rijeka djeluje Škola malih ekologa kroz koju su prošle brojne generacije. Mladi čuvari okoliša svojim su aktivnostima usmjereni na edukaciju o važnosti očuvanja okoliša. Pored različitih radionica, redovito organiziraju i aktivnosti na terenu, akcije čišćenja, provode edukacije i nastoje poticati sugrađane na pozitivan odnos prema okolišu kako bi ukazali na važnost promjene stavova i navika.

UČENICI I STUDENTI ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA POSJETILI MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
28. svibnja 2017.

Još jedna grupa mladih ljudi posjetila je Centar za gospodarenje otpadom na Marišćini. Uz nova saznanja o tome kako funkcionira jedan takav sustav, s Marišćine su ponijeli i pozitivna iskustva!