Novosti

POSJET KRIZNOG EKO STOŽERA MARIŠĆINI
Izvor: Ekoplus
22. travnja 2017.

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, članovi Kriznog eko stožera Marišćina posjetili su Centar za gospodarenje otpadom i tijekom obilaska imali priliku vidjeti sve faza tehnološkog procesa. Unatoč suprotstavljenim stavovima po pitanju prihvatljivijeg načina gospodarenja otpadom i činjenici da je upravo Krizni eko stožer bio jedan od najžešćih protivnika izgradnje Centra na Marišćini, posjet je protekao u pozitivnom ozračuju i ostavio prostor za razvoj kvalitetnije i konstruktivnije komunikacije kao i suradnje na edukaciji građana kako bi se utjecalo na smanjivanje količina otpada.

PRETOVARNA STANICA U NOVOM PRVA U FUNKCIJI
Izvor: Ekoplus
11. travnja 2017.

S radom je započela pretovarna stanica na Duplji u Novom Vinodolskom, na koju će uz novljanski otpad, stizati otpad iz Crikvenice, Vinodolske općine i Senja i prevoziti se na Marišćinu.
U narednim danima očekuje se potpisivanje ugovora o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada između Ekoplusa i Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

STUDENTI TEHNIČKOG FAKLUTETA OBIŠLI MARIŠĆINU U SKLOPU KOLEGIJA ZAŠTITA OKOLIŠA
Izvor: Ekoplus
11. travnja 2017.

Županijski centar za gospodarenje otpadom na Marišćini radi kompleksnih tehnoloških rješenja i opreme privlači pažnju stručne javnosti iz šire regije i redovito u najavi ima organizirane posjete, a posebno raduje sve veći interes riječkih profesora i studenata.
Nakon austrijskih studenata, Marišćinu su posjetili i studenti brodogradnje, strojarstva i elektrotehnike Tehničkog fakulteta iz Rijeke u sklopu kolegija Zaštita okoliša. Studentima je organizirana prezentacija i obilazak Centra.

AUSTRIJSKI STUDENTI U POSJETU MARIŠĆINI
Izvor: Ekoplus
3. travnja 2017.

Grupa studenata Odjela za zaštitu okoliša i energetsko procesno inženjerstvo Montan sveučilišta iz Leobena, posjetila je Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, kao referentni centar za tehnologiju koja će se u budućnosti u sve većoj mjeri koristiti i u Austriji. Uz prezentaciju Mehaničko biološke obrade (MBO), kao tehnologije koja se primjenjuje u obradi i zbrinjavanju otpada na Marišćini i načina na koji je zamišljen sustav gospodarenja otpadom u Primorsko–goranskoj županiji, studentima je organiziran obilazak Centra i upoznavanje sa svim procesima - od preuzimanja otpada do finalnog proizvoda, odnosno goriva iz otpada (SRF).
Uz zahvalu na izvrsno organiziranom obilasku i prezentaciji, izrazili su veliko zadovoljstvo viđenim jer smatraju da je ovaj dio Hrvatske učinio značajan korak u gospodarenju otpadom koja jamči i zeleniju budućnost.
Austrija je tek jedna od država koje su MBO procijenile kao optimalnu tehnologiju za obradu komunalnog otpada. Osim povoljnog omjera ekološke prihvatljivosti i cijene, velika prednost MBO-a je i fleksibilnost jer se može nadograđivati u modulima i prilagođavati potrebama i novim načelima kružne ekonomije. Naročito je pogodna za urbane sredine pa danas na tržištu postoji velik broj varijanti MBO s vrlo različitom tehničkom opremljenosti, uvjetima rada i kvalitetom konačnog proizvoda

OBAVIJEST O PROMJENI ADRESE
Izvor: Ekoplus
31. ožujka 2017.

Obavještavamo javnost da je došlo do promjene poštanske adresa Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“. Umjesto dosadašnje adrese Marišćina bb, nova poštanska adresa glasi: ŽCGO Marišćina, Marčelji, Pogled 2/4, HR-51216 VIŠKOVO. Navedena adresa može se koristiti i za dostavu pošte TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka koje posluje u okviru Centra, no službeno sjedište tvrtke i nadalje glasi Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka, dok se ne izvrši promjena na Trgovačkom sudu.

MARIŠĆINA JEDNA OD TEMA 5. MEĐUNARODNOG KONGRESA INŽENJERA STROJARSTVA
Izvor: Ekoplus
30. ožujka 2017.

U organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva, u Vodicama je održan 5. međunarodni kongres „Dani inženjera strojarstva“, na kojem su se okupili brojni stručnjaci iz Republike Hrvatske, regije i EU. Kongres je organiziran kroz stručne teme od interesa ovlaštenih inženjera strojarstva, voditelja građenja i voditelja radova strojarske struke, među kojima su posebno značajne bile teme povezane uz energetska i procesna postrojenja te zaštitu okoliša i održivi razvoj.
Sudionici u predavanjima bili su i Fabio Giacometti, voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s temom Projektiranje bioreaktora i proizvodnja bioplina u ŽCGO Marišćina te predsjednik Uprave Ekoplusa, g. Josip Dedić koji je predstavio tehnologiju za obradu otpada na ŽCGO Marišćina kao i različita vrijedna iskustva stečena tijekom građenja i uspostave rada prvog izgrađenog centra za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, čija će iskustva i prakse značajno olakšati put u izgradnji ostalih takvih Centara koji se planiraju graditi u Hrvatskoj.

USPOSTAVLJEN USPJEŠAN PROIZVODNI CIKLUS
Izvor: Ekoplus
30. ožujka 2017.

Nakon što su otklonjene poteškoće u radu, uspješno je završen kompletan proizvodni ciklus i proizveden SRF očekivane kvalitete.

MARIŠĆINA U PUNOM POGONU
Izvor: Novi list
22. ožujka 2017.
EKOPLUS I ČISTOĆA SKLOPILI UGOVOR O SURADNJI
Izvor: Ekoplus
22. ožujka 2017.

Trgovačko društvo Ekoplus i Komunalno društvo Čistoća, sklopili su ugovor o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Mariščina. U Centru će se vršiti obrada i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada s područja Grada Rijeke i osam jedinica lokalne samouprave na čijem prostoru KD Čistoća obavlja djelatnost odvoza komunalnog i glomaznog otpada.

Otpad će se na Marišćinu dovoziti prema dogovorenom planu i preuzimati u radno vrijeme Centra, radnim danom od 7 do 15 sati, a u izvanrednim okolnostima i izvan tog perioda. Svaki dovoz otpada pratit će dokumentacija o vrsti, mjestu nastanka i ključnom broju otpada, kao i podatcima o količini zaprimljenog otpada prema čemu će se obračunavati cijena usluge. Obrada i zbrinjavanje navedenih vrsta otpada u ŽCGO Marišćina, iznosit će 470,00 kuna po toni. U navedenu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Nakon potpisivanja ovog ugovora, u narednim danima, planira se ugovaranje suradnje i s ostalim komunalnim društvima koja obavljaju djelatnost na području Primorsko-goranske županije.

OBAVJEST O PRESELJENJU
Izvor: Ekoplus
6. ožujka 2017.

Od 6. ožujka 2017. godine, TD Ekoplus posluje na novoj adresi. Uprava Društva preseljena je u Upravnu zgradu koja se nalazi u sklopu ŽCGO Marišćina u naselju Marčelji na području Općine Viškovo. Brojevi telefona ostali su isti kao i adresa sjedišta dok se ne izvrši promjena na Trgovačkom sudu.

OBJAVLJENO U NOVOM LISTU
Izvor: Novi list
2. ožujka 2017.