Novosti

ZAVRŠEN TEHNIČKI PREGLED ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
20. travnja 2016.

Tehnički pregled trajao je četiri dana uz sudjelovanje predstavnika javnopravnih tijela kojima je poziv uputilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te predstavnike Izvođača, Nadzora, Projektanta i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao naručitelja radova, kojima je pozive uputio Ekoplus.

Preuzmi objavu

ZAKAZAN TERMIN TEHNIČKOG PREGLEDA ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
6. travnja 2016.

Prema zahtjevu koji je 4. ožujka 2016. Ekoplus uputio Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, u utorak 12. travnja 2016. u 10 sati, održat će se tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za FAZU 1 (postrojenje za prikupljanje i obradu odlagališnog plina, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda, bazen za prikupljanje oborinskih voda, servisni centar, plato radne zone, čuvarsku kućica i prateća infrastruktura) i FAZU 2 (postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada), koje su dijelovi složene građevine 1.3.1. lokacijske dozvole i njezinih izmjena i dopuna za zahvat u prostoru Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“.
Tehnički pregled održat će se u prostorima Ekoplusa u sklopu ŽCGO Marišćina uz sudjelovanje svih sudionika u gradnji te predstavnika javnopravnih tijela kojima je poziv uputilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

ODRŽANA ZAJEDNIČKA TEMATSKA SJEDNICA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I STRUKOVNE SKUPINE GOSPODARENJA OTPADOM I ZAŠTITE OKOLIŠA
Izvor: Ekoplus
23. ožujka 2016.

U Centralnoj zoni za gospodarenje otpadom na Marišćini, održana je zajednička tematska sjednica komunalnog gospodarstva i Strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Direktor TD Ekoplus, g. Dušan Šćulac, upoznao je članove strukovnih skupina s trenutnim stanjem na projektu. Početkom mjeseca predan je zahtjev za ishođenje uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina čemu će prethoditi tehnički pregledi. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja trebalo bi uskoro formirati Povjerenstvo za provedbu tehničkih pregleda i zakazati termin njegovog održavanja. Ukoliko sve bude prema planiranoj dinamici, Ekoplus bi Centar trebao preuzeti i kao krajnji korisnik dobiti na upravljanje potkraj svibnja.

Pročitaj više

ZAPOČELE PRIPREME ŽCGO MARIŠĆINA ZA TEHNIČKI PREGLED
Izvor: Ekoplus
3. ožujka 2016.

Radi priprema za tehnički pregled, Centar za gospodarenje otpadom Marišćina obustavio je preuzimanje miješanog komunalnog otpada koji su za potrebe probnog rada postrojenja dostavljala komunalna društva Čistoća d.o.o. Rijeka, Komunalac d.o.o. Opatija te Murvica d.o.o. Crikvenica. Prema pisanoj izjavi Izvođača radova, potvrđenoj od strane Nadzornog inženjera, završen je probni rad i slijedi procedura provedbe tehničkih pregleda. TD Ekoplus je na zahtjev Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 4.ožujka 2016. godine, predao zahtjev za ishođenje uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina. U narednom periodu očekuje se da će nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja formirati Povjerenstvo za provedbu tehničkih pregleda te zakazati termin njegovog održavanja. Po uspješno provedenim tehničkim pregledima, ishodit će se uporabne dozvole, kao prvi preduvjet za redovan početak rada ŽCGO Marišćina, prvog izgrađenog centra z gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, u čijoj su izgradnji ispoštovani najstroži ekološki standardi, što je potvrdio i ministar Dobrović za svog prvog službenog posjeta Centru. Sustav integralnog gospodarenja komunalnim otpadom u Primorsko-goranskoj županiji, čiji je središnji dio ŽCGO Marišćina, osim poticanja primarne selekcije na mjestu nastanka otpada, podrazumijeva i izgradnju pet pretovarnih stanica na Cresu, Krku, Rabu, u Novom Vinodolskom i Delnicama koje će omogućiti još kvalitetnije gospodarenje otpadom. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom.

MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE SLAVEN DOBROVIĆ U OBILASKU ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
9. veljače 2016.

„Koncept centara za gospodarenje otpadom nije posve u skladu s načelima kružnog gospodarstva kojeg zagovara Europska unija. Primjerice, u CGO-u Marišćina izvlači se oko 5% materijala za recikliranje, a 35% završi kao gorivo iz otpada. No, sustav CGO-a je postavljen na način da ga je moguće poboljšati kako bi ispunili zahtjeve kružnog gospodarstva“ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović nakon današnjeg obilaska Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Ministar je CGO Marišćina obišao sa županom Primorsko-goranske županije Zlatkom Komadinom, zamjenikom gradonačelnika Markom Filipovićem i načelnicom općine Viškovo Sanjom Udović. Župan, zamjenik gradonačelnika i načelnica upoznali su ministra s probnim radom centra.

Preuzmi objavu

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA STRUKOVNE SKUPINE GOSPODARENJA OTPADOM I ZAŠTITE OKOLIŠA
Izvor: Ekoplus
22. prosinca 2015.

U utorak 22. prosinca 2015. na Marišćini je održana konstituirajuću sjednica Strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša HGK ŽK Rijeka i tematska sjednica Strukovne skupine komunalnog gospodarstva HGK-ŽK Rijeka. Sudionicima je organiziran obilazak Centra i njegovih pogona. Za predsjednika Strukovne skupine gospodarenja otpadom i zaštite okoliša HGK ŽK Rijeka izabran je g. Jerry Pajić, direktor tvrtke METIS d.o.o., dok su za zamjenike predsjednika izabrani g. Ilija Šmitran, direktor tvrtke IND-EKO d.o.o. i g. Bojan Jurdana, direktor tvrtke KD ČISTOĆA d.o.o. dok će poslove tajnika Strukovne skupine obavljati gđa. Blanka Kalokira. U tematskom dijelu sjednice Strukovne skupine komunalnog gospodarstva HGK-ŽK Rijeka predsjednik Uprave tvrtke EKOPLUS d.o.o. gdin. Dušan Šćulac objasnio je proces Pokusnog i Probnog rada Centra kao i način na koji će biti formirana cijena usluge te najavio je obilazak cijelog objekta Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

PREMIJER MILANOVIĆ U POSJETU ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
20. listopada 2015.

Premijer Vlade RH Zoran Milanović u sklopu svog današnjeg boravka u Rijeci obišao je i centar za gospodarenje otpadom Marišćina u Viškovu, kojeg mu je predstavio ministar Zmajlović te ga informirao o aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Centar za gospodarenje otpadom Marišćina, pokrivat će potrebe Primorsko-goranske županije i njenih 296.195 stanovnika. Centar je trenutno u fazi probnog rada. U centru će biti ukupno zaposleno 57 osoba. Procjenjuje se da će izgradnjom ostalih 13 CZGO-a biti otvoreno oko 1.000 direktnih radnih mjesta. Centar za gospodarenje otpadom Marišćina prvi je centar koji je izgrađen u Hrvatskoj. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i Ekoplus.

U LISTOPADU ZAVRŠETAK POKUSNOG I POČETAK PROBNOG RADA
Izvor: Ekoplus
3. listopada 2015.

Ispitivanje postrojenja pod opterećenjem, tzv. tople probe kojima je koncem srpnja započeo pokusni rad Centra privode se kraju i ukoliko sva ispitivanja budu zadovoljavajuća, postrojenje bi tijekom listopada trebalo krenuti u Probni rad u cilju dokazivanja garancija količina i kvalitete proizvoda. Do sada je ispitan biološki i mehanički dio MBO postrojenja, uključujući i separacije frakcija i proizvodnje prvih količina goriva iz otpada, a trenutno je u tijeku finalno programiranje SCADA sustava i radovi na krajobraznom uređenju. Koncem rujna u tople probe uključen je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Preuzmi objavu

POČELI RADOVI NA IZGRADNJI PRETOVARNE STANICE CRES
Izvor: Ekoplus
2. listopada 2015.

Župan Zlatko Komadina, creski gradonačelnik Kristijan Jurjako i predstavnici Ekoplusa, obišli su gradilište pretovarne stanice na Cresu na kojem započeli radovi na izgradnji prve, od ukupno pet pretovarnih stanica koliko će ih se graditi na području Primorsko-goranske županije, a čijim će se dovršetkom uspostavit novi, ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom čiji je središnji dio ŽCGO Marišćina. Osim pretovarne stanice na Cresu, planira se izgradnja pretovarnih stanica na Krku, Rabu, u Novom Vinodolskom i Delnicama. Tehnologija koja će se primjenjivati u pretovarnim stanicama je unificirana i zadana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema projektantskim troškovnicima svaka od pretovarnih stanica koštat će oko 7 milijuna kuna, a izgradnju će financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sa 80% i jedinice lokalne samouprave (JLS) sa 20% investicijskog iznosa. Pretovarna stanica Cres gradi se na lokalitetu sadašnjeg odlagališta Pržići, a predviđena je za pretovar otpada s gravitacijskog područja Cresa i Lošinja gdje se proizvodi oko 10 tisuća tona otpada na godinu, od čega sa 75% učestvuje Mali Lošinj, a sa 25% Cres. Ugovorni rok za izgradnju pretovarne stanice Cres je 150 dana uključujući i ishođenje uporabne dozvole. Početak rada očekuje se sredinom veljače 2016. godine.

EKOPLUSU DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTA "TEHNIČKA POMOĆ ZA JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE ŽCGO MARIŠĆINA", SREDSTVA ZA JAČANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE CENTROM NA TEMELJU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA EN.1.1.04-0002
Izvor: Ekoplus
20. rujna 2015.

Temeljem Ograničenog poziva za dostavu projektnog prijedloga za tehničku pomoć za jačanje kapaciteta za upravljanje ŽCGO Marišćina, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, donijelo je Odluku o financiranju kojom su tvrtki Ekoplus dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 807.500,00 kuna (UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 950.000,00 kuna) iz Kohezijskog fonda EU, osigurana kroz Državni proračun RH, za financiranje Projekta Tehnička pomoć za jačanje kapaciteta korisnika za upravljanje ŽCGO Marišćina. Postupak ocjenjivanja projektne dokumentacije sprovelo je MZOIP u suradnji s FZOEU koji će kao posredničko tijelo pripremiti Ugovor o dodijeli i načinu korištenja bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta sukladno ugovoru je od 4.rujna.2015 do 30.rujna.2016. Po završetku probnog rada, upravljanje Centrom u cijelosti treba preuzeti tvrtka Ekoplus. Iako su tijekom pripreme, provedbe izgradnje i uspostave ŽCGO-a Marišćina, zaposlenici Ekoplusa stekli određena iskustva, dodijeljenim sredstvima omogućit će razvoj administrativnih kapaciteta Ekoplusa kako bi svi zaposlenici stekli potrebna znanja i vještine za učinkovito upravljanje prvim centrom za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj i provođenje mjera zaštite okoliša. Dio tih sredstava namijenjen je i za usluge tehničke pomoći i angažman potrebnih stručnjaka sa specifičnim znanjima koji će pružiti prijeko potrebnu tehničku pomoć zaposlenicima u poslovima potrebnim za pravilno upravljanje centrom za gospodarenje otpadom.