Novosti

POČETAK PROBNOG RADA ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
30. srpnja 2015.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina započeo je s probnim radom, kao prvi izgrađeni Centar u Republici Hrvatskoj. Svi preduvjeti za početak probnog rada ŽCGO Marišćina uspješno su obavljeni, a podrazumijevali su dobivanje potrebnih dozvola i provjeru ugrađene opreme od strane Nadzornog inženjera.

Preuzmi objavu

ZAVRŠEN TEHNIČKI PREGLED ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
2. srpnja 2015.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u protekla dva dana održalo je na gradilištu ŽCGO Marišćina tehnički pregled faze 3, odnosno odlagališnih polja koja će se koristiti za produkte iz postrojenja za komunalnog otpada, kao jednog od preduvjeta za početak toplih probi i probni rad Centra. U proteklom periodu na gradilištu su se provodila testiranja svih dijelova opreme i sklopova na postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada, uređaju za obradu otpadnih voda i ostalih sastavnih dijelova postrojenja kojima se dokazivala njihova funkcionalna ispravnost. Tijekom srpnja planira se konačni završetak svih poslova koje provode Izvođač, Nadzor i Ekoplus u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je Ugovaratelj radova. Obveza Izvođača radova je kroz probni rad dokazati da su poštovani svi ugovorni parametri te nakon toga pripremiti potrebnu dokumentaciju za ishođenje konačnih uporabnih dozvola i primopredaju Centra. Nakon izvršene primopredaje i početka redovnog rada, Izvođač će u naredne dvije godine garantnog perioda biti u obvezi otkloniti eventualne uočene nedostatke i dati potporu osoblju Ekoplusa u upravljanju Centrom. Složena izgradnja, opsežna dokumentacija, veliki broj subjekata i tijela koja odobravaju radove i postupke, objektivne su okolnosti koje su utjecale na dinamiku aktivnosti, kao i činjenica da je ŽCGO Marišćina prvi Centar za gospodarenje otpadom izgrađen u Hrvatskoj pa nije mogao koristiti tuđe prakse i iskustva.

MLADI ČUVARI OKOLIŠA SUDJELOVALI U PRVOJ ZAJEDNIČKOJ AKTIVNOSTI RADNE GRUPE ZA KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI
Izvor: Ekoplus
5. lipnja 2015.

Mladi čuvari okoliša iz Ekonomske škole „Mijo Mirković“ i Prirodoslovno-grafičke škole iz Rijeke, na glavnoj gradskoj tržnici dijelili su građanima besplatne platnene torbe za kupovinu s prigodnim vizualnim rješenjem i porukom o važnosti očuvanja okoliša. Aktivnost je organizirana povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša. Platnene torbe za kupovinu osigurala je tvrtka Ekoplus kao jedan od sudionika prve zajedničke aktivnosti Radne grupe za komunikacijske aktivnosti na razini Primorsko-goranske županije.

Preuzmi objavu

ZAJEDNO DO EU FONDOVA - ZA ČIST OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ
Izvor: Ekoplus
8. travnja 2015.

Na skupu održanom u Rijeci pod nazivom „Zajedno do EU fondova – za čist okoliš i održivi razvoj“, mogućnosti povlačenja sredstava iz europskih fondova uz ministra Zmajlovića, predstavili su potpredsjednik Vlade RH i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU-a Branko Grčić i ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.

„Za zaštitu okoliša osigurana je čak 21 milijarda kuna u EU fondovima. To je velika prilika za razvoj. I to održivi razvoj temeljen na cirkularnoj ekonomiji i učinkovitom upravljanju resursima koji su ugrađeni i u sve politike i mjere Europske unije. Sve što radimo tiče se okoliša. Svaki zahvat u izgradnji nove tvornice, luke, željeznice, poljoprivrednog objekta, stambene ili komercijalne zgrade, tiče se okoliša. I zato zaštita okoliša zadire u sve sektore. Okoliš imamo samo jedan, ponosni smo time što je očuvan, a sada imamo 21 milijardu kuna da osiguramo da tako i ostane. Svaka ta kuna potencijal je koji se može direktno pretvoriti u zeleni rast i razvoj i nova radna mjesta, a uz nikad veća europska sredstva koja su nam na raspolaganju ta radna mjesta su i ostvariva“– rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Preuzmi objavu

MEĐUNARODNI SIPOZIJ U ZADRU
Izvor: Ekoplus
19. ožujka 2015.

Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom središnja je tema međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija u Zadru koji se održava od 19. do 21. ožujka 2015. Ovo je prvi simpozij na temu komunikacije u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj, ali i u široj regiji. Simpozij su organizirali Hrvatska udruga za gospodarenje otpadom (HUGO), Međunarodna organizacija za kruti otpad (ISWA), u suradnji s tvrtkama Eko, Čistoća i Hauska & Partner, Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odjelom za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Udrugom EKO Zadar. Cilj simpozija je ukazati na važnost komunikacije, odnosno informiranja, edukacije i dijaloga u gospodarenju otpadom, istaknuti probleme vezane uz razinu informiranosti i svijesti javnosti o njihovoj ulozi u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te omogućiti konstruktivnu razmjenu mišljenja.

ODRŽAN KONSTITUIRAJUĆI SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI
Izvor: Ekoplus
4. veljače 2015.

U prostorijama Ekoplusa održan je konstituirajući sastanak Radne grupe za zajedničke aktivnosti čiji su članovi predstavnici komunalnih društava koja djeluju na području Primorsko-goranske županije. Radna grupa osnovana je s ciljem unaprjeđenja komunikacije među dionicima integralnog sustava gospodarenja otpadom u PGŽ, kvalitetnijeg informiranja i educiranja javnosti i provođenja zajedničkih aktivnosti. Radna grupa će stručno i objektivno informirati javnost o aktualnim pitanjima vezanim uz gospodarenje otpadom. Radna grupa će razmjenjivati iskustva i prakse kao i informacije o novim zakonima i propisima iz područja gospodarenja otpadom i pokušati pronalaziti rješenja i preporuke za učinkovitiju komunikaciju s korisnicima komunalnih usluga, medijima i ostalim javnostima. Članovi Radne grupe prihvatili su prijedlog da se za glavnog koordinatora Radne grupe u prvom sazivu imenuje gospodin Ivan Jurešić, zamjenik direktora TD Ponikve. Radna grupa radit će na sastancima koje će sazivati koordinator Radne grupe, a Ekoplus će i nadalje pružati snažnu logističku podršku aktivnostima.

MLADI ČUVARI OKOLIŠA DIJELILI GRAĐANIMA BESPLATNE TORBE ZA KUPOVINU
Izvor: Ekoplus
22. listopada 2014.

Mladi čuvari okoliša iz 6 razreda O.Š. Centar, koji djeluju u okviru Društva Naša djeca Rijeka, dijelili su građanima besplatne platnene torbe za kupovinu na glavnoj gradskoj tržnici. Ovom akcijom upravo uoči blagdana kada je kupovina najintenzivnija, željeli su potaknuti građane da zamjenom plastičnih vrećica za ekološke platnene, mogu znatno smanjiti količine nepotrebnog otpada i pomoći u zaštiti okoliša.

ODBIJENA TUŽBA POTIV IZMJENA I DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MARIŠĆINU
Izvor: Ekoplus
2. prosinca 2014.

Upravni sud u Rijeci donio je presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev dijela vlasnika zemljišta na Marišćini podnesen 2012. godine protiv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja radi izmjena i dopuna lokacijske dozvole izdane za ŽCGO Marišćina. Time je potvrđena izmjena i dopuna lokacijske dozvole koju je izdalo nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i okončan jedan od postupaka koji su pokrenuti radi osporavanja ishođenih dozvola za građenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE MIHAEL ZMAJLOVIĆ POSJETIO ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
28. studenog 2014.

U obilasku pogona sudjelovali su ministar Mihael Zmajlović, župan Zlatko Komadina, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i direktor Fonda za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost Sven Müller.

„Kad krene s radom, Marišćina će biti prvi funkcionalni centar za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. U njemu će se obrađivati otpad u skladu s najvišim standardima. Iz otpada će se izdvajati korisne sirovine, a trajno će se odlagati tek minimalni dio ostatnog otpada. U Hrvatskoj do kraja 2018. moramo sagraditi 13 takvih centara. Gospodarenje otpadom je važan dio cirkularne ekonomije koji omogućuje čišći okoliš i otvaranje novih radnih mjesta“ – izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović prilikom obilaska Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

ZAVRŠEN PRVI DIO OSPOSOBLJAVANJA
Izvor: Ekoplus
22. listopada 2014.

Djelatnici Ekoplusa završili su praktični dio stručnog osposobljavanja za rad u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada na Marišćini. Obuka se provodila u dva velika europska centra koja koriste istu tehnologiju, a nalaze se u Larnaci na Cipru i Osnabrücku u Njemačkoj. Pored upravljanja opremom u redovnom, automatski vođenom procesu i periodičnom, manualno vođenom procesu na koji se sustav prebacuje prilikom remonta, otklanjanja kvarova ili pregleda opreme, obuka je obuhvatila i aspekte upravljanja radom Centra i organizaciju rada službi za održavanje i intervenciju. Aktivnim sudjelovanjem u radnim procesima zajedno s iskusnim osobljem u oba posjećena centara, naši su djelatnici stekli vrijedno iskustvo o potencijalnim problemima koji se mogu pojaviti u proizvodnom procesu, kako efikasno organizirati tekuće i periodično održavanje opreme i postrojenja, uspostaviti protokole za dnevni pregled centra i procjene rizika, otkloniti manje kvarove na opremi, organizirati skladište i radionicu za održavanje opreme i proizvodnju jednostavnih rezervnih dijelova. Obuka djelatnika nastavlja se na Marišćini pod vodstvom stručnog osoblja koje je sudjelovalo na uspostavi tehnologije i osposobljavanju djelatnika za centre u Larnaci i Osnabrücku.