Novosti

SASTANAK DIONIKA NA USPOSTAVI INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U PGŽ
Izvor: Ekoplus
11. rujna 2014.

U prostorima Ekoplusa, održan je sastanak komunalnih društava s područja županije, predstavnika Primorsko-goranske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predstavnici Ekoplusa informirali su sudionike sastanka o stanju završnih radova na izgradnji ŽCGO Marišćina i tijeku priprema za probni rad, ali i skrenuli pažnju na potrebu da se maksimalno intenziviraju aktivnosti na izgradnji pretovarnih stanica kako bi se što prije uskladile s radom ŽCGO. Početak rada ŽCGO predviđen je za prvi kvartal 2015. U završnoj fazi je prilagodba postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada aktualnim podacima o sastavu i količini mješovitog komunalnog otpada. Izvođač radova u tijeku samog projektiranja provodio je detaljna sezonska mjerenja jer su količina i sastav komunalnog otpada važni ulazni podaci za projektiranje tehnoloških procesa. Takva prilagodba sustava u skladu je i s nalazom revizije, koja je tijekom 2013. g. provedena nad studijom projekta ŽCGO Marišćina. Prema tom nalazu podaci navedeni u studiji o količini i sastavu komunalnog otpada, bili su nedovoljni i nisu obuhvaćali sva razdoblja u godini. Jedna od važnih tema sastanka odnosila se na formiranje i strukturu konačne cijene usluge i važnost uređenja kvalitetnih financijsko-komercijalnih odnosa između sudionika u novom sustavu gospodarenja otpadom. Od posebnog značaja je cijena koju će plaćati krajnji korisnici, a koja se sastoji od cijene usluga Ekoplusa i cijene usluga komunalnih društava. Na sastanku je istaknuto kako je cijena usluge Ekoplusa formirana je na bazi procjena i relevantnih iskustvenih parametara EU te će se sukladno stvarnim pokazateljima vršiti njezine korekcije. Predstavnici Ekoplusa pozvali su sudionike sastanka da zajedničkim komunikacijskim aktivnostima omoguće objektivno informiranje građana i uspješnu uspostavu sustava. Predloženo je osnivanje radne grupe čije bi aktivnosti bile usmjerene na edukaciju i motivaciju građana da odvajaju otpad. Za koordinatore su predloženi predstavnici KD Ponikve kao primjer dobre prakse čije iskustvo može pomoći ostalima u postizanju rezultata.

ISHOĐENA OKOLIŠNA DOZVOLA
Izvor: Ekoplus
29. kolovoza 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode s danom 22. kolovoza 2014. godine izdalo je Rješenje o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom ŽCGO MARIŠĆINA nakon prethodno provedenog postupka sukladno Uredbi o okolišnoj dozvoli (NN 8/14). Ovime je ispunjen jedan od zakonskih preduvjeta za početak probnog rada prostrojenja koji se prema posljednjim podacima s gradilišta očekuje započeti vrlo brzo.

Okolišna dozvola

STRUČNA OBUKA NOVIH DJELATNIKA EKOPLUS-A
Izvor: Ekoplus
18. kolovoza 2014.

Započela je stručna obuka novih djelatnika Ekoplusa. Tijekom edukacije detaljno će upoznati radne procese i protokole kako bi mogli aktivno i kvalitetno sudjelovati u puštanja centra u probni rad. U skladu s obvezama Izvođača radova međunarodnog konzorcija HELECTOR – GP KRK, započela je stručna obuka novih djelatnika Ekoplusa. Tijekom edukacije detaljno će upoznati radne procese i protokole kako bi mogli aktivno i kvalitetno sudjelovati u probnom radu Centra te potom i preuzeti upravljanje cjelokupnim postrojenjem na Marišćini. Tijekom obuke djelatnici će uz teoretska znanja proći praktičan dio treninga koji će se održati u sličnim postrojenjima u Njemačkoj i na Cipru.

PRAVILNIK O RADU
Izvor: Ekoplus
29. srpnja 2014.

Pravilnik o radu

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
Izvor: Ekoplus
25. srpnja 2014.

Obavijest o izboru kandidata za radna mjesta objavljena u natječaju od 20.06.2014. godine

Pročitaj obavijest

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Izvor: Ekoplus
20. lipnja 2014.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

Natječaj

DOPUNA OGLASA O JAVNOJ RASPRAVI
Izvor: Ekoplus
3. lipnja 2014.

DOPUNA OGLASA O JAVNOJ RASPRAVI u postupku ishođenja okolišne dozvole postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo, objavljenog 7. svibnja 2014.

Pročitaj dopunu

POSTUPAK ISHOĐENJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA ŽCGO MARIŠĆINA
Izvor: Ekoplus
7. svibnja 2014.

Počinje javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole postrojenja za ŽCGO Marišćina.

Javna rasprava će trajati od 14. svibnja do 12. lipnja 2014. Uvid u Stručnu podlogu može se obaviti u Općini Viškovo, radnim danom od 9 do 14 sati.

OVLAŠTENI INŽENJERI GRAĐEVINARSTVA NA MARIŠĆINI
Izvor: Ekoplus
2. travnja 2014.

Sudionici redovne Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva održane u Opatiji dana 29.03.2014. godine posjetili su gradilište Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije ŽCGO "Marišćina". Ekoplus se odazvao pozivu Komore da bude domaćin stručnog obilaska gradilišta, te su brojni inženjeri - članovi Komore imali priliku upoznati se sa stanjem radova na gradilištu te iz prve ruke saznati mnoge tehničke i organizacione detalje vezane uz realizaciju Projekta od glavnog inženjera gradilišta g. Zorana Mladenića, dipl.ing.građ. predstavnika Izvođača - međunarodnog konzorcija Helector / GP Krk i voditelja projekta g. Daria Bagića, dipl.ing.građ. iz Ekoplusa. Sa strane ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske pokazan je izniman interes za radove, posebno za način buduće obrade otpada u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada te za kondicioniranje otpadnih voda Centra.

MARIŠĆINA IZ ZRAKA
Izvor: Ekoplus
30. ožujka 2014.

Radovi na Županijskom centru za gospodarenje otpadom "Marišćina" u punom su jeku.

Pogledajte nekoliko fotografija iz zraka.