Novosti

Obavijest o održavanju vatrogasne vježbe
Izvor: Ekoplus
21. siječnja 2020.

U srijedu 22. siječnja 2020. godine, s početkom u 10 sati, na lokaciji CZGO Marišćina održat će se vatrogasna vježba.‬ ‪U sklopu vježbe planirano je zapaliti jednu balu otpada, vidjeti razvoj požara i potom ga ugasiti te kasnije ići u kratak obilazak pogona.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta vježba se odgađa.

OBAVIJEST
Izvor: Ekoplus
14. siječnja 2020.

Obavještavamo javnost da H2S analizator trenutno nije u funkciji zbog potrebe godišnjeg servisa i redovnog umjeravanja. Analizator je poslan na servis u petak, 10.01.2020. godine te prema informacijama od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije očekivani povratak analizatora je 24.1.2020. godine.

zzjzpgz.hr/zrak

Čestitka povodom blagdana i praznika
Izvor: Ekoplus
24. prosinca 2019.

Svim građanima, partnerima te ostalim suradnicima sretni nadolazeći Blagdani te uspiješnu Novu 2020 godinu, žele Vam djelatnici EKOPLUS-a.

Studenti sanitarnog inženjerstva na Marišćini
Izvor: Ekoplus
14. studeni 2019.

Dana 8. studenog 2019. godine studenti prve godine diplomskog studija sanitarnog inženjerstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u sklopu kolegija "Fizikalni faktori okoliša" posjetili su Centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije CGO Marišćina u pratnji Mr.sc. Alberta Cattunar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Tijekom posjeta studenti su se upoznali sa aktivnostima praćenja čimbenika okoliša CGO Marišćina kao središnje točke integralnog sustava gospodarenja otpadom u Županiji. U sklopu razgledavanja postrojenja za obradu otpadnih voda Centra djelatnici Ekoplusa demonstrirali su redovno mjerenje fizikalnih čimbenika okoliša putem instrumenata.

Isporučena Dodatna oprema Grupe 2
Izvor: Ekoplus
8. studeni 2019.

U skladu s odredbama ugovora o nabavi dodatne opreme za potrebe Centra za gospodarenje otpadom PGŽ Marišćina, dana 4. studenog 2019. godine isporučitelj O-K-TEH d.o.o. Zagreb predao je Ekoplusu specijalno vozilo - gusjeničar s dizalicom i košarom. Tim činom dovršena je isporuka kompletne dodatne opreme Grupe 2 vrijednosti više od 4,1 mil. kuna koja je sufinancirana bespovratnim sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014-2020. Sukladno Odluci o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike iz ožujka 2018. godine, stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 70,9495%.

Riječ je o nabavci opreme čiji veći dio nije standardiziran na tržištu, izrađena je prema narudžbi i uvjetima postrojenja CGO Marišćina, a obuhvaća između ostalog razne alate i pribor za održavanje i čišćenje, dizalicu s košarom za rad na visini, vatrogasno vozilo, škarastu platformu, kombinirku s grajferom, samohodni baterijski usisavač i mini utovarivač.

Navedenom opremom znatno će se unaprijediti rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, poboljšati njegova efikasnost te omogućiti kvalitetnije funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom uz povećanje sigurnosti zaposlenika Centra i očuvanja okoliša.

Naziv projekta: Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina, KK.06.3.1.05.0001
Izvor: Ekoplus
11. listopada 2019.

Naziv Korisnika: Ekoplus d.o.o.
Fond: Kohezijski fond
Razdoblje provedbe: 08.05.2018-31.12.2019.
Prihvatljivi troškovi: 6.000.000,00 kn
Bespovratna sredstva: 4.256.970,00 kn
Intenzitet potpore: 70,9495%

Kratak opis projekta: Kroz rad Centra uočene su potrebe za dodatnom opremom koja bi pridonijela poboljšanje efikasnosti funkcioniranja Centra, povećala sigurnost zaposlenika i očuvanja okoliša. Nabava dodatne opreme za potrebe ŽCGO Marišćina obuhvaća vozila i opremu za protupožarnu zaštitu, laboratorijsku opremu za ispitivanje kvalitete goriva iz otpada, strojevi za rad u MBO postrojenju (kombinirka s grajferom, gusjeničar dizalica, škarasta platforma, mini utovarivač) te radionički alat za rad u ŽCGO Marišćina.

Svrha ovog Projekta je unaprijediti funkcionalnost i održivost izgrađene infrastrukture, te osigurati kvalitetnije funkcioniranje ŽCGO Marišćina.

Cijevi i rezultati projekta: Unaprijeđena funkcionalnost
ŽCGO Marišćina nabavljenom dodatnom opremom – 1 komplet opreme

Kontakt osoba: Miodrag Šarac, član Uprave

Isključenje odgovornosti: „Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Ekoplus d.o.o.“

Link na relevantne stranice:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
www.fzoeu.hr

Radovi u Centru Marišćina
Izvor: Ekoplus
11. rujna 2019.

Proteklih mjeseci Centar za gospodarenje otpadom Marišćina pokrenuo je niz radova kako bi se unaprijedilo funkcioniranje Centra i dugoročno sanirali neugodni mirisi te time unaprijedila kvaliteta života građana okolnih naselja. Inicijalni radovi izvedeni su u travnju i svibnju ove godine. Prekrivena je odlagališna ploha 1A i sustav za otplinjavanje povezan je na visoko temperaturnu baklju.

Od sredine kolovoza do danas trajali su radovi na zatvaranju jednog dijela 1A odlagališne plohe i na spajanju na sustav otplinjavanja. Manji dio plohe koje je dosad bio prekriven otvoren je za nastavak odlaganja ostatnog otpada. Zbog prirode radova tijekom istih je povremeno dolazilo do pojave neugodnih mirisa. U dogovoru sa Izvođačem dinamika radova je maksimalno skraćena kako bi se minimalizirali bilo kakvi utjecaji.

U daljnjem je planu redovito prekrivanje i daljnje spajanje na sustav za otplinjavanje, s ciljem smanjivanja površine otvorene radne plohe, uz vođenje računa o prikupljanju i obradi odlagališnog plina. Jedna od aktivnosti je i razrada Plana odlaganja otpada kojim će se detaljno precizirati sektorski radovi na odlagalištu - ugradnja otpada, otplinjavanje, recirkulacija vode i prekrivanje otpada na izvedenim odlagališnim plohama. Cilj tih radova je što bolje otplinjavanje otpada i sprječavanja procjedne vode te stvaranje uvjeta za kasniju kontroliranu produkciju i iskorištavanje bio plina.

Dodatna kvaliteta na odlagalištu postići će se svakodnevnim prekrivanjem otpada folijama, a treća etapa aktivnosti uključuje analizu kapaciteta bio-plinskog postrojenja u smislu iskorištavanja svog plina koji nastaje na odlagališnim plohama.

Prekid napajanja automatske mjerne postaje Pogled
Izvor: Ekoplus
27. kolovoza 2019.

U ponedjeljak 26.08.2019. godine prijepodne došlo je do prestanka opskrbe električnom energijom automatske mjerene postaje Pogled. Pretpostavljamo da su uzrok tomu radovi na izgradnji prometnice D 427 u neposrednoj blizini postaje. U suradnji s nadležnima službama u tijeku su aktivnosti na pronalasku i otklanjanju kvara.

Obavijest o obustavi prihvata otpada
Izvor: Ekoplus
22. kolovoza 2019.

Od srijede, 21. kolovoza, obustavlja se prihvat pojedinih vrsta otpada:

- Otpada od rezanja i pljenja kamena
- Otpada koji sadrži sumpor
- Otpada od kalciniranja i hidratizacije vapna
- Miješane ambalaža
- Crijepa/pločica i keramike
- Stakla
- Nekompostirane frakcije komunalnog i sličnog otpada
- Ostataka na sitima i grabljama
- Otpada iz pjeskova
- Muljeva od obrade komunalnih otpadnih voda
- Muljeva iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda
- Plastike i gume
- Drva
- Otpada nastalog čišćenjem kanalizacije
- Glomaznog otpada
- Ostalog otpada (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada

Svi kamioni koji budu dostavili bilo koju od navedenih vrsta otpada, bit će vraćeni.

Radovi u Županijskom centru za gospodarenje otpadom
Izvor: Ekoplus
22. kolovoza 2019.

Od ponedjeljka 19. kolovoza u Centru za gospodarenje otpadom Marišćina odvijaju se radovi na zatvaranju i ugradnji sustava otplinjavanja na odlagališnoj plohi 1A.

Izvođač radova je HIS d.o.o. iz Donje Vištice, a ugovorena vrijednost radova je 472.650,00 kuna. HIS d.o.o. bio je angažiran i u prvoj fazi prekrivanja i otplinjavanja koja se odvijala do 30. svibnja ove godine.

Radovi se odvijaju na 8.000 m2, većim dijelom neotplinjene plohe koja od prošlih godina ima razvijenu biološku reakciju i uzrok je neugodnih mirisa prema okolnom naselju Marčelja. Nakon radova odlagališna ploha bit će ograničena na 3.000 -5.000 m2 i imat će u funkciji sustav otplinjavanja. Na taj način smanjit će se rizici pojave neugodnih mirisa. Uz zatvaranje i otplinjavanje plohe, otvorit će se dodatnih cca 1.500 m2 postojećeg odlagališta koji se otplinjava kako bi se mogao odložiti dio otpada iz proizvodnje.

Promjena radnog vremena prihvata otpada
Izvor: Ekoplus
22. kolovoza 2019.

U svrhu što kvalitetnije kontrole dovoza otpada, Uprava Društva donijela je odluku o promjeni radnog vremena prihvata otpada u Centar.

Radno vrijeme prihvata otpada u MBO postrojenju je ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i subotom od 6:30 do 17:00, a utorkom i petkom od 5:45 do 17:00 sati.

Nedjeljom se ne vrši prihvat otpada, osim u iznimnim slučajevima o čemu se donosi posebna odluka.

Radno vrijeme prihvata otpada na ODLAGALIŠTE je od ponedjeljka do subote od 6:30 do 15:00 sati, dok nedjeljom ODLAGALIŠTE ne radi.

Iznimka su vlastiti kamioni Ekoplusa d.o.o. koji prevoze otpad s pretovarnih stanica.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - SRF I RDF
Izvor: Ekoplus
2. kolovoza 2019.

Ekoplus d.o.o. objavljuje javni poziv za iskaz interesa za preuzimanje "GORIVA IZ OTPADA"
iz Centra za gospodarenje otpadom ŽCGO Marišćina.

Javni poziv

Ovim putem unaprijed zahvaljujemo na interesu.

POJAVA NEUGODNIH MIRISA, PREKID U OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM CENTRA
Izvor: Ekoplus
26. srpnja 2019.

Sinoć je na području Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina nažalost ponovo došlo do pojave neugodnih mirisa. Uzrok tome je nestanak električne energije do kojeg je došlo zbog kvara na infrastrukturi Hrvatske elektroprivrede. Prestanak napajanja u razdoblju od 14:27 do 15:35 prouzročio je nekoliko kvarova u našem centru.

Kvar je onemogućio redovno otplinjavanje plohe 1A, što je rezultiralo neugodnim mirisima, na čemu se ispričavamo građanima. Uslijed te situacije, Centar i danas radi u otežanim uvjetima. Naša služba za održavanje od jučer je već sanirala nekoliko kvarova, a intenzivno radimo na otklanjaju preostalih kvarova kako bi cijeli proces čim prije započeo nesmetano funkcionirati.

Ovim putem unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O IZVEDENIM RADOVIMA NA SUSTAVU OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠNE PLOHE 1A
Izvor: Ekoplus
26. srpnja 2019.

U skladu s planiranim rokovima, završeni su radovi na projektu otplinjavanja odlagališne plohe 1A ŽCGO Marišćina, započetom koncem ožujka temeljem Rješenja Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Izvođenje radova povjereno je tvrtki HIS d.o.o. iz Donje Višnjice dok je stručni nadzor obavljala tvrtka PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova. Svi radovi izvedeni su prema Izvedbenom projektu i Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao i ugradnja opreme koja je izvedena prema tehničkim uputama i u ugovorenom rokovima te u skladu s uvjetima održavanja građevine.
Izvedeni sustav otplinjavanja odlagališne plohe 1A obuhvatio je pripremne radove za postavljanje plinskih cijevi za horizontalno i vertikalno otplinjavanje u tijelo odlagališta, pripremu podloge i prekrivanje neaktivnog dijela odlagališne plohe te ugradnju plinskog kolektora. Sustav je spojen na visokotemperaturnu baklju za sagorijevanje odlagališnog plina koja je u kontinuiranom radu od 31. svibnja s rokom praćenja od 90 dana nakon čega će se izraditi poseban izvještaj.

Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova 11. lipnja 2019. izvršio je pregled izvedenog sustava. Utvrđeno je da su svi radovi izvedeni u skladu s propisanim mjerama sigurnosti sustava i zaštite od požara.

OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA EKOPLUSA O OBVEZI UVOĐENJA
E-RAČUNA
Izvor: Ekoplus
27. lipanj 2019.

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) propisano je da su svi obveznici javne nabave (javni i sektorski naručitelji), s 1. srpnja 2019. godine obvezni prihvatiti i obraditi zaprimljene strukturirane elektroničke račune od dobavljača, usklađene s europskom normom za e-Račun. Odredba se odnosi na sve račune u svim postupcima javne nabave bez obzira na njihovu vrijednost.
Člankom 14. navedenog Zakona propisane su i novčane kazne u iznosu od 10 do 100 tisuća kuna za odgovornu pravnu osobu – naručitelja, te kazne u iznosu od 5 do 20 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi ukoliko postupi protivno odredbama Zakona.
Slijedom navedenog, od 1. srpnja 2019. godine svi dobavljači koji će vršiti usluge, radove ili obavljati isporuku robe Trgovačkom društvu za gospodarenje otpadom Ekoplus d.o.o. obvezni su ispostaviti e-Račun, obzirom da je nakon ovog datuma Ekoplus obvezan račune zaprimati i plaćati isključivo u elektroničkom obliku (e-račun). Svi računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu, neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

E-mail adresa na koju će se zaprimati elektroničke račune je:
eracun@ekoplus.hr

Napomena: Račun poslan e-mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa. E-račun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.

Poveznica na članak
DVA TJEDNA BEZ PLASTIKE
Izvor: Ekovjesnik
4. svibnja 2019.

Jeste li spremni za izazov? Možete li izdržati 15 dana bez plastike? Priključite se novom globalnom izazovu #NoPlasticChallenge i smanjite osobnu potrošnju plastike u vremenu od 22. svibnja do 5. lipnja. Mora i oceani bit će vam zahvalni!

Poveznica na članak
DRUGI IZVJEŠTAJ O TIJEKU RADOVA NA SUSTAVU OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠNE PLOHE 1A I PUŠTANJE U RAD VISOKOTEMPERATURNE BAKLJE
Izvor: Ekoplus
2. svibnja 2019.

Slijedom Rješenja Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 25. ožujka započeo je projekt otplinjavanja odlagališne plohe 1A CGO Marišćina s rokom izvršenja do 30. lipnja 2019. godine.
Do sada je potpunosti izveden sustav za horizontalno otplinjavanje i prvi dio sustava vertikalnog otplinjavanja što uključuje postavljanje plinskog kolektora, plinske sonde i čeličnih zaštitnih zvona dok su plinske cijevi, ventili i spojni materijal za izvođenje drugog dijela vertikalnog sustava dopremljeni na gradilište.
Postavljeno je preko 1000 m2 folije (Cover Up) za prekrivanje neaktivnog dijela odlagališne plohe i pripremljeno za ugradnju oko 2000 m2 podloge sa sidrenim kanalima. Kontinuirano se doprema materijal za postavljanje podloge ispod folije. Dopremljeno je i 750 vreća za opterećenje na foliji.
Na baklji za sagorijevanje odlagališnog plina izvršen je detaljan pregled ugrađene elektroinstalacije. Ugrađen je sustav ventilacije na upravljačkom ormaru baklje i frekventni pretvarač elektromotora puhala s nadogradnjom upravljanja regulacije brzine puhala.
Planirano je da bi radovi na otplinjavanju odlagališne plohe 1A i puštanje u rad visokotemperaturne baklje mogli završiti koncem svibnja.

DAN PLANETA ZEMLJE
Izvor: Ekoplus
22. travnja 2019.

“In nature, nothing exists alone.”— Rachel Carson, 1962.
Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja. U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje počeo obilježavati 1990. godine. „Zaštitite naše vrste“, tema je ovogodišnjeg Dana planete Zemlje čime se želi skrenuti pozornost na važnost očuvanja životinjske i biljne raznolikosti i posljedica koje će čovječanstvo snositi radi narušavanja prirodne ravnoteže. Svojim smo djelovanjem narušili prirodnu ravnotežu i kao rezultat toga suočavamo se s najvećom stopom izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Sva živa bića imaju jedinstvenu ulogu u složenoj mreži života i moramo zajednički djelovati kako bismo podignuli svijest o važnosti ove inicijative i zaštitili najugroženije vrste.

IZVJEŠTAJ O TIJEKU RADOVA NA SUSTAVU OTPLINJAVANJA ODLAGALIŠNE PLOHE 1A I PUŠTANJE U RAD VISOKOTEMPERATURNE BAKLJE
Izvor: Ekoplus
18. travnja 2019.

Slijedom Rješenja Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike, započeo je projekt otplinjavanja odlagališne plohe 1A CGO Marišćina. Obzirom na zahtjevnost projekta rok za izvršenje produljen je do 30. lipnja 2019. godine.
Prva faza projekta podrazumijevala je izradu projektne dokumentacije i ugovaranje radova. Od početka izvođenja radova započetih 25. ožujka, postavljeno je 1700 metara cjevovoda i pribavljena sva potrebna oprema za ugradnju. Početkom travnja obavljen je servis na visokotemperaturnoj baklji. Dopremljena je i Cover Up geomembrana za prekrivanje neaktivnog dijela odlagališne plohe 1A. Planirano je da bi radovi na otplinjavanju odlagališne plohe 1A i puštanje u rad visokotemperaturne baklje mogli završiti već koncem svibnja.

LET’S DO IT CROATIA!
Izvor: Ekoplus
13. travnja 2019.

Osmu godinu zaredom uspješno je održana nacionalna ekološka kampanja Zelena čistka kao dio europske akcije čišćenja „Let's Clean Up Europe!“, čije se aktivnosti provode diljem Europe u periodu od 1. ožujka do 30. lipnja, s ciljem da se kroz druženje i entuzijazam ukloni otpad iz prirode i promijeni odnos pojedinaca i organizacija prema otpadu, okolišu i prirodi.
Obje akcije dio su najvećeg globalnog volonterskog pokreta u povijesti čovječasntva - World Cleanup Day koji se obilježava 21. rujna. Više od 70 općina i gradova sudjelovalo je u godišnjoj akciji čišćenja otpada na više od 350 lokacija, a pozivu su se odazvali brojni građani, udruge i institucije na području Primorsko-goranske županije. Koordinator nacionalne kampanje je Udruga Žmergo iz Opatije.

MARIŠĆINA DIO ERASMUS PROGRAMA
Izvor: Ekoplus
5. travnja 2019.

Tri studentice iz Portugala koje u okviru Erasmus programa slušaju predmet Gospodarenje otpadom na Veleučilištu Velika Gorica, u pratnji prodekanice Veleučilišta Sanje Kalambura posjetile su Marišćinu.

PRAKTIČNA NASTAVA OPATIJSKIH UČENIKA NA MARIŠĆINI
Izvor: Ekoplus
27. ožujka 2019.

Jučer su Marišćinu posjetili učenici Gimnazije Eugena Kumičića Opatija u sklopu nastavnog predmeta „Energija, ekologija, engleski jezik“. Ovo je drugi posjet učenika ove škole, a kao i prilikom posjeta u protekloj nastavnoj godini, učenici su izrazili zadovoljstvo predavanjem i razgledom Centra.