O nama

Pristup informacijama

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup infomacijama ostvaruje se temeljem zahtjeva upućenog pisanim putem, poštom ili na mail adresu ekoplus@ekoplus.hr